Тачни одговори

Тачни одговори из математике и физике:


Испит Шифра задатка Тачни одговори
Математика 15783 BCABECDDCACDAEBCDDBE
Математика 16492 CBDABECCACDADDEBCDEB
Математика 17340 BCCDABEACDADCDDEBCBE
Математика 18596 CBECDABCDADCACDDEBEB
Математика 19274 BCBECDADADCACBCDDEBE
Физика 22357 EADCBCEBADCBADEECDCB
Физика 26183 DCEABCBEDAACDBEECBCD
Физика 27935 AECDBECDABDBACCEECDB