Статистика Математика

Преглед по броју освојених бодова из математике

Параметар 2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Број кандидата који су се пријавили за
квалификациони испит из математике
813 821 756 716 760 793 964 1032 1129 1213 1245
Број кандидата који су ослобођени полагања
квалификационог испита на основу успеха
на такмичењима**
12 + 4 13 + 4 22 + 8 20 + 8 25 + 4 21 + 4 28 + 2 28 + 5 44 + 5 16 + 5 23 + 14
Број кандидата који нису изашли на
квалификациони испит
19*** 9 24 7 6 5 0 6 3 20 8
Просечан освојени број бодова на
квалификационом испиту
52.06 59.60 49.65 52.56 58.68 52.95 54.71 54.48 39.09 30.26 47.38

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.
**Кандидати који имају награде из такмичења из информатике добијају максималан број поена на испиту из математике само за студијски програм Софтверско инжењерство Електротехничког факултета.
***Укључује и кандидате који су ослобођени полагања пријемног испита на основу успеха на такмичењима.

Број поена Број кандидата
2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мање од 0 4
0.50%
3
0.38%
1
0.14%
0
0%
1
0.14%
0
0%
2
0.21%
7
0.70%
4
0.37%
18
1.51%
1
0.08%
0.00 - 9.99 18
2.27%
21
2.63%
12
1.69%
8
1.16%
9
1.23%
17
2.22%
18
1.92%
11
1.10%
30
2.79%
137
11.48%
28
2.33%
10.00 - 19.99 55
6.94%
57
7.13%
57
8.03%
46
6.68%
34
4.66%
55
7.17%
46
4.92%
39
3.91%
128
11.88%
231
19.36%
72
6.00%
20.00 - 29.99 98
12.36%
56
7.01%
87
12.25%
66
9.58%
63
8.64%
96
12.52%
72
7.69%
82
8.22%
204
18.94%
238
19.95%
128
10.67%
30.00 - 39.99 108
13.62%
62
7.76%
116
16.34%
91
13.21%
84
11.52%
93
12.13%
109
11.65%
156
15.63%
216
20.06%
221
18.52%
215
17.92%
40.00 - 49.99 105
13.24%
75
9.35%
104
14.65%
106
15.38%
92
12.62%
92
11.99%
141
15.06%
123
12.32%
217
20.15%
170
14.25%
247
20.58%
50.00 - 59.99 90
11.35%
101
12.64%
95
13.38%
112
16.26%
107
14.68%
100
13.04%
152
16.24%
176
17.64%
145
13.46%
100
8.38%
195
16.25%
60.00 - 69.99 94
11.85%
98
12.27%
79
11.13%
88
12.77%
74
10.15%
107
13.95%
143
15.28%
150
15.03%
71
6.59%
57
4.78%
138
11.50%
70.00 - 79.99 86
10.84%
109
13.46%
62
8.73%
81
11.76%
82
11.25%
85
11.08%
103
11%
105
10.52%
39
3.62%
18
1.51%
101
8.42%
80.00 - 89.99 82
10.34%
121
15.14%
64
9.01%
59
8.56%
80
10.97%
61
7.95%
111
11.86%
83
8.32%
14
1.3%
2
0.17%
58
4.83%
90.00 - 99.99 35
4.41%
60
7.51%
19
2.68%
26
3.77%
64
8.78%
31
4.04%
20
2.14%
39
3.91%
3
0.28%
1
0.08%
13
1.08%
100 19
2.40%
36
4.51%
14
1.97%
6
0.87%
39
5.35%
30
3.91%
19
2.03%
27
2.70%
6
0.56%
0
0%
4
0.33%

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.