Статистика Пол кандидата

Пол кандидата

Пол Број кандидата / Проценат укупног броја кандидата
2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
мушки 691
80.07%
674
78.46%
608
76.67%
586
79.08%
627
79.97%
640
79.01%
708
71.30%
768
72.18%
815
70.02%
899
71.01%
925
70.66%
793
69.75%
809
67.14%
женски 172
19.93%
185
21.54%
185
23.33%
155
20.92%
157
20.03%
170
20.99%
285
28.70%
296
27.82%
349
29.98%
367
28.99%
384
29.34%
344
30.25%
396
32.86%

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.