Ко може бити ослобођен полагања пријемног испита?

На прву годину основних академских студија без пријемног испита може се уписати:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;
 2. Студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом универзитету, односно на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет.
 3. Студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски програм у оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом који уписује;
 4. Лице коме је престао статус студента у складу са Законом, због незавршавања студија у року који је прописан Законом, због исписивања са студија или због неуписивања школске године, може се, на лични захтев, само још једном уписати на исти или сличан студијски програм ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова. Лице доставља:

 1. Писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис у наредну школску годину;
 2. Захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Студент из става 1. овог члана може остварити право на упис ако Факултет има просторне и друге услове. 

Кандидати који имају награде са такмичења

Кандидати који имају награде су у обавези да испуне све услове пријаве пријемног испита и конкурса уписа, а ослобођени су самог изласка на испит и добијају максималан број бодова из одговарајућег предмета.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на државном или међународном нивоу вишеетапних такмичења из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

На пријемном испиту за упис на Електротехнички факултет у Београду вреднују се награде кандидата који су средњу школу завршили у Републици Србији, на следећим такмичењима:

 1. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва математичара Србије:
  • из математике – категорија А (признаје се на студијским програмима ЕР и СИ)
  • из математике – категорија Б (признаје се на студијским програмима ЕР и СИ)
  • из информатике – категорија А (признаје се на студијском програму СИ)
  • из информатике – категорија Б (признаје се на студијском програму СИ) на државном такмичењу на међународним такмичењима
   (http://www.dms.rs/DMS/html/takmicenja/matematika.html)
 2. У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва физичара Србије

Кандидатима који су средњу школу завршили у иностранству могу бити вреднована учешћа на међународним такмичењима.

Уколико кандидат има награду из Информатике и конкурише за упис на студијски програм Софтверско инжењерство, њему ће се само при рангирању за овај одсек признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике или Физике (или оба) уколико жели да се рангира и на листи за Електротехничке модуле.

Уколико кандидат има награду из Физике и конкурише за упис на студијски програм Електротехника и рачунарство, њему ће се само при рангирању за овај одсек признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике уколико жели да се рангира и на листи за студијски програм Софтверско инжењерство.

Кандидати који имају награде са одговарајућих такмичења попуњавају  пријавни лист као да ће полагати испит кога се, на основу награде, ослобађају и добијају максималан број поена.  Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Софтверско инжењерство обавезно заокружују М на пријавном листу било да имају награду из Математике или Информатике или полажу пријемни испит из Математике.