Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата у првом конкурсном року обавиће се 20. и 21. јуна 2018. године од 10-17 часова у просторијама Електротехничког факултета бр. 60, Булевар краља Александра 73. Пауза од 13-14 часова. Пријављивање кандидата 22. јуна 2018. године обавиће се од 10-15 часова у просторији бр. 60.

Поред обавезно попуњене online веб пријаве за Конкурс, приликом пријављивања кандидати треба да предају:

  • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
  • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
  • фотокопију дипломе о освојеној награди у два примерка
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД (за уплату за пријаву на конкурс, позив на број 97 26800 ). Накнада за конкурс је фиксна и не зависи од тога да ли је кандидат ослобођен пријемног испита или полаже пријемни испит из једног или два предмета.

Приликом пријављивања кандидата морају се поднети  на увид оригинална  сведочанства и дипломе или дупликати издати од стране школе, као и приликом улагања приговора на објављену листу са подацима о кандидатима. Ова документа ће одмах бити враћена, с тим што се морају предати при упису на увид.

ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА НЕ МОРАЈУ ДА БУДУ ОВЕРЕНЕ И НЕ ВРАЋАЈУ СЕ.

Приликом предаје пријаве кандидату ће бити потписом оверена потврда о пријави на конкурс и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да је носи са собом на полагање испита.

Приликом пријављивања, кандидати конкуришу за оба студијска програма. Кандидати бирањем једног студијског програма изражавају своју прву жељу уписа, а рангирају се по правилима рангирања датим у условима уписа.

За време пријављивања кандидата, биће организован информативни центар. Кандидати ће моћи да добију одговоре на сва питања у вези са пријављивањем или самим испитом. Пожељно је да сви кандидати не дођу на пријављивање првог дана у преподневним часовима. На тај начин избећи ће се непотребне гужве и чекање за подношење пријава.

Након пријављивања кандидата верификациона комисија ће проверити тачност унетих података. Сви подаци биће објављени 23. јуна 2018. год. у 9 часова у аули Електротехничког факултета у Београду заједно са местом полагања испита и распоредом седења за оба дана полагања испита. Писмене примедбе на тачност података подносе се 23. јуна 2018. год.  од 10 до 12 часова у соби 93 на Електротехничком  факултету у Београду. Кандидати који улажу приговор на објављену листу, морају поднети на увид оригинална сведочанства.  

Списак са подацима о кандидатима и распоредом седења биће уређен по азбучном редоследу. На том списку сваком кандидату ће бити додељен број места. Моле се кандидати  да упамте овај број. Уколико се испостави да је неком од кандидата погрешно унето име или презиме, ова грешка ће бити исправљена али се неће формирати нова азбучна листа. То значи да ће се све до краја уписа кандидат налазити на истом месту азбучног списка и имати исти редни број.

Честа грешка приликом пријављивања кандидата чије презиме почиње словом Ђ је да се оно унесе у рачунар као латинично Dj. Такви кандидати се онда налазе на азбучном списку под словом Д (D). Дакле, ако Вас нема у списку на правом месту, потражите своје име под словом Д (D). Исто важи и за кандидате чије презиме почиње словом  Џ (DŽ), Њ (Nj) и Љ (Lj).

***

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

Maпа пријем докумената