Упис на Електротехнички факултет

Упис примљених кандидата почеће 03.07.2017. год. у 09:30 часова у просторијама Електротехничког факултета.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити  упис уз  Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс  ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ је потребно:

 • индекс (добија се и попуњава се приликом уписа)
 • 2 обрасца ШВ-20 (добијају се и попуњавају се приликом уписа)
 • две фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
 • извод из матичне књиге рођених
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту;
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД:
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту;
 • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс.
 • ПОТПИСАНА ИЗЈАВА о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности (формулар изјаве се добија и попуњава при упису);
 • Самофинансирајући студенти на студијском програму Електротехника и рачунарство:
  • УПЛАТНИЦА на 108.000.00 динара (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од 27.000,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун: 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 80200
 • Самофинансирајући студенти на студијском програму Софтверско инжењерство рачунарство (осим студента који су прихватили стипендије):
  • УПЛАТНИЦА на 243.500.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од 60.875,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 77201
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара.
  • жиро рачун: 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 80200
  • сврха уплате "за Универзитет"
 • Уплата за чек ЗПУ (уплаћује се код студената, није обавезно);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ (уплаћује се код студената, није обавезно).

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у улици Булевар краља Александра бр. 84 (улаз из улице Кнегиње Зорке) и Banca Intesa у Рузвелтовој улици.

Када се упише кандидат који се налази на ранг листама оба студијска програма, он се брише са ранг листе другог студијског програма на којој се налазио и тиме ослобађа место за упис нових кандидата на студијском програму на коме је био рангиран у оквиру предвиђеног броја за упис на том студијском програму.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не упишу у датом року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

Ток уписа на Електротехнички факултет

Упис на факултет биће организован у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА.

Упис почиње у понедељак, 03. 07. 2017. у 09:30.

Кандидати се уписују према ранг листама за:

 • студијски програм Електротехника и рачунарство (ЕР) и
 • студијски програм Софтверско инжењерство (СИ).

У холу Електротехничког факултета је постављен монитор, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на поједини студијски програм у одговајућем статусу - уписне црте. Током уписа црте ће се померати наниже.

Почетне вредности црта на листи ЕР су:

 • 400 – буџетска уписна црта
 • 500 – самофинансирајућа уписна црта

Почетне вредности црта на листи СИ су:

 • 20 – буџетска уписна црта
 • 100 – самофинансирајућа уписна црта

НАПОМЕНА: Ове почетне вредности црта могу имати и друге вредности ако се на одговарајући студијски програм буду уписивали кандидати по афирмативној акцији.

Моле се кандидати који се налазе испод уписних црта да не одустају од уписа. Неопходно је да прате ток уписа на монитору. После сваког уписног дана ће бити објављен број преосталих места на појединим студијским програмима. Ако се уписне црте не спусте до њиховог ранга до термина прозивке, односно не упишу се на жељени студијски програм у жељеном статусу, кандидати треба да дођу на прозивке. На прозивкама ће се попуњавати преостала места за сваки студијски програм. Прозивка се односи само на оне кандидате који се до тог момента нису уписали.

Понедељак, 03. 07. 2017.

Упис траје од 09:30 до 17:00 (пауза од 14:00 до 15:00).

Кандидати који уписују студијски програм ЕР уписују се према сатници:

Ранг 1-100 101-200 201-300
Термин 09:30-12:00 12:00-14:00 15:00-17:00

Кандидати који уписују студијски програм СИ усписују се према сатници:

Ранг 1-20
Термин 10:00-12:00

Уторак, 04. 07. 2017.

Од 10:00 до 12:00

Упис кандидата са рангом 301-400 на листи за студијски програм Електротехника и рачунарство.

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору) и који се финансирају из буџета.

Наставак уписа на студијски програм Софтверско инжењерство.

Кандидати рангирани изнад црте за буџет на неком од студијских програма који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листа (сматра се да су одустали).

У 13:00 ПРОЗИВКА

Прозивају се кандидати за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за оба студијска програма (листа СИ и листа ЕР). Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Софтверско инжењерство, прозивка ће се прво вршити за буџетска места према листи СИ, а затим за студијски програм ЕР.

Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису, одмах по завршетку прозивке.

Кандидати рангирани изнад црте за буџет на неком од студијских програма који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листа (сматра се да су одустали).

Овом прозивком се завршава упис кандидата који се финансирају из буџета.

Од 14:00 до 17:00

Упис кандидата који су стекли право уписа на прозивци од 13:00 и кандидата који су стекли право уписа и који сами плаћају школарину (обе листе).

Среда, 05. 07. 2017.

Од 10:00 до 11:30

Наставак уписа кандидата који су стекли право уписа и који сами плаћају школарину (обе листе).

У 11:30 часова завршава се упис кандидата који су стекли право уписа и који сами плаћају школарину (обе листе).

У 12:00 ПРОЗИВКА

Прозивка за попуну преосталих места за студенте који сами плаћају школарину (обе листе).

Од 13:00 до 16:00

Упис кандидата који су стекли право уписа на прозивци од 12:00.

Уколико евентуално после 17:00 часова остане неко место или неко од кандидата који су на прозивци узели број одустане од уписа, упис се наставља према ранг листама, најкасније до 14. јула 2017. године.