Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се призна стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након што добијемо Упутство за спровођење конкурса из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.