Верификација докумената

Верификација докумената се обавља ради исправног уноса података у базу. Поступак верификације се базира на поновном уносу свих података о кандидату, од стране друге екипе за унос. Поновни унос се обавља по завршеном пријему докумената за тај дан. Уколико се поново унети подаци разликују од првобитно унешених, врши се арбитража мануелним прегледом поднетих докумената. Тек овако верификовани подаци су доступни преко wеb-а.