Архива вести Пријемни 2011

ОБАВЕШTЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА У ДРУГОМ уписном року школске 2011/12. године

На основу коначне ранг листе примљени су следећи кандидати за упис у 1. годину (студијски програм Електротехника и рачунарство):

 1. Косорић (Небојша) Борис – финансирање из буџета
 2. Вићентијевић (Верољуб) Милан – финансирање из буџета
 3. Манојловић (Дамир) Јован – самофинансирање

Кандидати за упис у 1. годину (студијски програм Електротехника и рачунарство) – Пројекат „Свет у Србији“:

 1. Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan Apon
 2. Jules Cesar Sinzinkayo
 3. Lassina Sissoko
 4. Lewis Mugabi
 5. Carlos Roberto Cuaical Angulo
 6. Leylon John
 7. Mahmoud Imad Mohammed Samamre

Упис примљених кандидата обавиће се у среду, 14. септембра 2011. године од 11 до 14.00 часова (шалтер бр. 5).

За упис је потребно:

 • ИНДЕКС (добија се при упису)
 • 2 ПРИЈАВНА ЛИСТА ШВ-20 (добијени при пријави)
 • 2 ФОТОГРАФИЈЕ: 2 фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм (једна за индекс а другу залепити на пријавном листу у горњем десном углу)
 • ОРИГИНАЛ ДИПЛОМЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ на увид
 • УПЛАТНИЦА (за самофинансирајуће) на 81.000-динара (може се платити у 4 једнаке рате; 1. рата при упису)
 • Посебна УПЛАТНИЦА за самофинансирајуће на 1.500- динара (сврха уплате „за Универзитет“)
 • УПЛАТНИЦА за све студенте (буџет и самофинансирање) на 100- динара (сврха уплате „за Универзитет“)

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број   840-1438666-48, позив на број  97  80200

 • УПЛАТА ЗА ЧЕК ЗПУ (није обавезно)
 • УПЛАТА ЗА ОСИГУРАЊЕ (није обавезно)

Београд, 12.09.2011.год.


Прелиминарна ранг листа кандидата у другом уписном року школске 2011/12. године

Прелиминарна ранг листа кандидата пријављених за упис на Електротехнички факултет у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат "Свет у Србији"):

Број Презиме и име Профил Бодова на пријемном испиту
1 Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan Apon ЕФО 56.04
2 Jules Cesar Sinzinkayo ЕФО 45.90
3 Lassina Sissoko ЕФО 37.26
4 Lewis Mugabi ЕФО 23.04
5 Carlos Roberto Cuaical Angulo ЕФО 10.38
6 Leylon John ЕФО 9.00
7 Mahmoud Imad Mohammed Samamre ЕФО --

Прелиминарна ранг листа кандидата пријављених за упис на Електротехнички факултет у другом уписном року школске 2011/12. године који су завршили средњу школу у иностранству:

Број Презиме и име Име родитеља Профил Укупно бодова
1 Косорић Борис Небојша ЕФО 85.72
2 Вићентијевић Милан Верољуб ЕФО 81.82
3 Манојловић Јован Дамир ЕФО 42.62

Жалбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети у петак, 9.9.2011. године у 14.00 часова у Студентском одсеку.

Коначна ранг листа биће објављена у петак, 9.9.2011. године у 15.00 часова, када ће бити објављено обавештење о упису примљених кандидата.

У јунском уписном року последњи уписани студент у статусу финансирања из буџета имао је 62,62 бода, а последњи уписани студент у статусу самофинансирања имао је 44,10 бодова на ранг листи.

Београд, 8.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


Прелиминарни резултати пријемног испита из физике у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат "Свет у Србији")

Број Презиме и име Профил Физика
1 Carlos Roberto Cuaical Angulo ЕФО --
2 Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan Apon ЕФО --
3 Jules Cesar Sinzinkayo ЕФО --
4 Leylon John ЕФО --
5 Lewis Mugabi ЕФО 38.40
6 Lassina Sissoko ЕФО --
7 Mahmoud Imad Mohammed Samamre ЕФО --

Жалбе на резултате пријемног испита из Физике могу се поднети Студентском одсеку у среду, 7. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 6.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


Прелиминарни резултати пријемног испита из физике у другом уписном року школске 2011/12. године за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству

Број Презиме и име Име родитеља Профил Физика
1 Косорић Борис Небојша ЕФО --
2 Вићентијевић Милан Верољуб ЕФО 74.30
3 Манојловић Јован Дамир ЕФО --

Жалбе на резултате пријемног испита из Физике могу се поднети Студентском одсеку у среду, 7. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 6.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


Прелиминарни резултати пријемног испита из математике у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат „Свет у Србији“)

Број Презиме и име Профил Математика
1 Carlos Roberto Cuaical Angulo ЕФО 17.30
2 Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan Apon ЕФО 93.40
3 Jules Cesar Sinzinkayo ЕФО 76.50
4 Leylon John ЕФО 15.00
5 Lewis Mugabi ЕФО ---
6 Lassina Sissoko ЕФО 62.10
7 Mahmoud Imad Mohammed Samamre ЕФО ---

Жалбе на резултате пријемног испита из Математике могу се поднети Студентском одсеку у уторак, 6. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 5.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


Прелиминарни резултати пријемног испита из математике у другом уписном року школске 2011/12. године за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству

Број Презиме и име Име родитеља Профил Математика
1 Косорић Борис Небојша ЕФО 82.40
2 Вићентијевић Милан Верољуб ЕФО 71.40
3 Манојловић Јован Дамир ЕФО 23.40

Жалбе на резултате пријемног испита из Математике могу се поднети Студентском одсеку у уторак, 6. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 5.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


ДРУГИ УПИСНИ РОК - Листа пријављених кандидата (пројекат "Свет у Србији")

Листа пријављених кандидата у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат "Свет у Србији")

Број Презиме и име Профил
1 Carlos Roberto Cuaical Angulo ЕФО
2 Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan Apon ЕФО
3 Jules Cesar Sinzinkayo ЕФО
4 Leylon John ЕФО
5 Lewis Mugabi ЕФО
6 Lassina Sissoko ЕФО
7 Mahmoud Imad Mohammed Samamre ЕФО

Испит из Математике полаже се у понедељак, 5. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61, а испит из Физике полаже се у уторак, 6. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61.

Кандидати треба да дођу пола сата раније пре полагања испита.

Београд, 2.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


ДРУГИ УПИСНИ РОК - Листа пријављених кандидата који су завршили средњу школу у иностранству

Листа пријављених кандидата у другом уписном року школске 2011/12. године који су завршили средњу школу у иностранству

Број Презиме и име Име родитеља Профил I II III IV Бодови
1 Косорић Борис Небојша ЕФО 4.53 4.31 4.38 4.92 36.28
2 Вићентијевић Милан Верољуб ЕФО 4.73 4.80 4.69 4.40 37.24
3 Манојловић Јован Дамир ЕФО 3.50 3.50 3.75 3.54 28.58

Испит из Математике полаже се у понедељак, 5. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61, а испит из Физике полаже се у уторак, 6. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61.

Кандидати треба да дођу пола сата раније пре полагања испита.

Београд, 2.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац


Други уписни рок

Обавештавају се кандидати, који су средњу школу завршили у иностранству, да је пријављивање за ДРУГИ УПИСНИ РОК за школску 2011/12.годину, 1. и 2. септембра 2011.год. од 10 до 14 часова, у Студентском одсеку, соба 92.

 • На СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
  (полаже се МАТЕМАТИКА и/или ФИЗИКА) има:
  • 8 места (финансирање из буџета)
  • 2 места (самофинансирање)
 • На СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
  (полаже се МАТЕМАТИКА) има:
  • 1 место (самофинансирање)

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ је 5. септембра, а из ФИЗИКЕ, 6. септембра 2011. године, у 10 часова, у просторијама Електротехничког факултета, о чему ће кандидати бити обавештени приликом пријављивања.

За пријављивање је потребно:

 • ПРИЈАВА (добија се у Студентском одсеку Факултета)

Приликом пријаве предају се оверене фотокопије докумената:

 • СВЕДОЧАНСТВА СВА 4 РАЗРЕДА
 • ДИПЛОМА О ЗАВРШНОМ, ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИСПИТУ
 • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 • РЕШЕЊЕ О НОСТРИФИКАЦИЈИ

Оригинали ових докумената се подносе на увид.

 • ПРИЗНАНИЦА НА 5.500-динара, на име накнаде за пријаву на конкурс
  Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета:
  840-1438666-48
  модел 97, позив на број 26800

Упис је завршен

Упис на Електротехничком факултету је завршен.
Сва места су попуњена.


Завршен упис према ранг листама

Прозивком за студенте који сами плаћају школарину која је одржана у среду, 06.07.2011. у 12:30 завршен је упис према ранг листама за оба студијска програма (одсека) Електротехничког факултета у Београду.

На студијском програму (одсеку) Електротехника и рачунарство попуњена су сва предвиђена места.
На студијском програму (одсеку) Софтверско инжењерство остало је упражњено пет места за студенте који сами плаћају школарину.

Кандидати заинтересовани за студије на студијском програму (одсеку) Софтверско инжењерство могу се уписати до 15.07.2011. С обзиром на то да су на прозивци у среду 06.07.2011. прозвани сви кандидати с ранг листе, упис се наставља тако што се места попуњавају према редоследу по коме кандидати дођу у Студентски одсек Електротехничког факултета (радним данима од 11:00 до 13:00). Право уписа имају кандидати који су на ранг листи СИ (студијског програма Софтверско инжењерство) и кандидати који су полагали пријемни испит из математике на неком од сродних факултета Универзитета у Београду и испуњавају услове конкурса.


Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.
Тренутна црта налази се на позицији:

Профил црта за буџет црта за самофинансирање
Ел. одсеци 419 517
СИ 11 83

Уписано је кандидата:

Профил буџет самофинансирање
Ел. одсеци 284 3
СИ 10 17

Информације о поступку уписа

Информације о току уписа и додатне информације о упису на Електротехнички факултет су постављене на сајт.


Информација о смањењу школарине

На инсистирање Министарства просвете и науке Декан Електротехничког факултета донео је одлуку о враћању школарина на прошлогодишњи ниво. Дакле, школарина за студије на Електротехничким одсецима износиће 81.000 дин, а школарина за студије на Одсеку за софтверско инжењерство износиће 183.000 дин. Школарина се може платити у четири једнаке рате.

Уколико је неки кандидат већ уплатио целокупни износ, разлика ће му бити враћена. Кандидатима који су уплатили само прву рату биће умањена друга рата.


Објављене ранг-листе кандидата

Иницијалне ранг-листе кандидата можете видети на страни листе.
Такође, кандидати могу видети своје позиције на ранг-листама на својим инфо странама.


Објављени прелиминарни резултати из пријемног испита из физике

Прелиминарни резултати из физике са бодовима са овог пријемног испита су доступни на инфо странама кандидата.


Решења задатака из физике

Задаци из физике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.


Објављени прелиминарни резултати из пријемног испита из математике

Прелиминарни резултати из математике са бодовима са овог пријемног испита су доступни на инфо странама кандидата.


Решења задатака из математике

Задаци из математике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.


Распоред седења за пријемне испите

Објављен је распоред седења за пријемне испите из Математике и Физике. Кандидати уносом свог пријавног броја добијају податке са позицијом седења на оба пријемна испита. Кликом на место одржавања, број сале и број места сваки кандидат добија слику на основу које може лако пронаћи своју локацију за полагање пријемног испита.


Пријем докумената

Пријем докумената одржаће се у соби 60 и соби 90 у приземљу Електротехничког факултета. Моле се кандидати да се придржавају назначених праваца кретања како се не би непотребно стварале гужве.

Maпа пријем докумената


Шифарник школа

Како би олакшали кандидатима попуњавање пријемних листића и смањили гужве на огласним таблама, објављујемо комплетан шифарник школа у PDF формату.


Информације о упису на Електротехнички факултет 2011/2012

На основу одлуке Владе Републике Србије о уписним квотама за факултете чији је оснивач Република, као и конкурса који, сагласно овој одлуци, расписује Универзитет у Београду (општи услови конкурса) Eлектротехнички факултет на овим страницама објављује информације за будуће бруцоше, како би се правовремено припремили за пријемни испит и упис на факултет.

Препоручује се будућим кандидатима за упис да редовно прате информације објављене на овом сајту.

Пријемни испит ће кандидати полагати у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73, као и на Машинском факултету, Краљице Марије 16. Сваки кандидат имаће своје место за полагање пријемног испита идентификовано јединственим бројем у некој од сала на наведеним факултетима, а детаљне информације о месту полагања сваки кандидат моћи ће да нађе на овом сајту.

Све потребне информације о упису на Електротехнички факултет, као и подаци о установи и њеним студијским програмима, садржани су у Информатору који ће моћи да се набави у скриптарници Факултета (сваког радног дана од 9 до 16 часова).


  Архива вести