Архива вести Пријемни 2013

среда, 10. септембар

Други уписни рок: Ранг листе кандидата

Објављујемо ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит у другом уписном року и стекли право уписа:

Име Презиме Име родитеља Број бодова из школе Број бодова на пријемном испиту Укупно бодова Студијски програм Начин финансирања

Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству и страни држављани

Мирјана Ристовска Ненад 40.00 60.00 100.00 ЕР буџет
Лука Јевремовић Миодраг 38.50 60.00 98.50 ЕР буџет
Ана Николић Душко 38.44 51.84 90.28 ЕР буџет
Марко Кастратовић Срђан 39.10 48.00 87.10 СИ самофинансирање
Лазар Ристић Сузана 35.52 50.16 85.68 ЕР буџет
Данијел Хоџић Драгана 30.12 51.84 81.96 СИ самофинансирање

Кандидати -Пројекат „Свет у Србији“

Mustafa Al Maghrawi Аbdalla Кандидат није приступио пријемном испиту

Кандидати - Споразум Народне Републике Кине и Републике Србије

Hanjie Xu   35.72 48.00 87.10 ЕР буџет

Упис примљених кандидата обавиће се према предвиђеном распореду, у среду, 11.09.2013. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова, шалтер 2.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично. Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

За упис је потребно:

 • 2 пријавна листа ШВ-20 (добијени при пријави);
 • две фотографије димензија 3.5x4.5 cm (једну залепити на пријавном листу у горњем десном углу);
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • диплома о освојеној награди,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • ПОТПИСАНА ИЗЈАВА о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности;
 • УПЛАТНИЦА (за ЕР - самофинансирајуће) на 90.000.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун: 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • УПЛАТНИЦА (студијски програм Софтверско инжењерство) на 204.000.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201
 • Посебна УПЛАТНИЦА за самофинансирајуће (и ЕР и СИ) на 1.500.-дин.
  • сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • УПЛАТНИЦА за све студенте (буџет и самофинансирајући) на 100.-дин.
  • сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане за студијски програм Електротехника и рачунарство износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун: 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане за студијски програм Софтверско инжињерство износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201

четвртак, 5. септембар

Други уписни рок: Резултати пријемног испита из математике

Резултати пријемног испита из математике у другом уписном року школске 2013/14. године.

уторак, 3. септембар

Други уписни рок: Листа пријављених кандидата

Листа пријављених кандидата за упис у другом уписном року школске 2013/14. године.

Обавештавају се кандидати да ће се пријемни испити полагати на Електротехничком факултету, у сали 61, и то:

 • Испит из Математике, у четвртак, 5. септембра 2013. године, у 10 часова. Скуп кандидата је у 9 часова испред сале 61.
 • Испит из Физике, у петак, 6. септембра 2013. године, у 10 часова. Скуп кандидата је у 9 часова испред сале 61.

Подсећамо кандидате да на полагање пријемног испита обавезно понесу легитимацију за идентификацију и потврду о пријави на конкурс коју су добили приликом предаје докумената.

понедељак, 26. август

Други уписни рок

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, а до завршетка пријаве кандидата у првом, јулском, уписном року нису добили одговарајућа документа, као и страни држављани.

Број места је:

Студијски програм Буџет Самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 8 2
СИ - Софтверско инжењерство 0 2

Да би кандидати остварили право на буџет морају остварити најмање исти број поена који је имао кандидат са најмањим бројем поена примљен на буџет у јулском уписном року, односно 71.80. Страни држављани, који нису припадници српске националне мањине из суседних земаља, могу да се упишу само у статусу самофинансирања.

Календар дешавања

четвртак, 22. август

Подаци о ранговима и статистика

Подаци о ранговима последње уписаних кандидата су:

Студијски програм на који је уписан кандидат позиција на ранг листи
ЕР - Електротехника и рачунарство ранг 875 ЕР (ранг 585 СИ)
СИ - Софтверско инжењерство ранг 601 СИ (ранг 892 ЕР)

Статистика успеха кандидата на пријемном, дата по средњим школама које су завршили

среда, 21. август

Коригована коначна ранг листа за прозивку

На листи за прозивку, која је објављена 20.08.2013. техничком грешком изостављена је кандидаткиња Јасна Јовић, ранг 816 на ЕР листи, (жалба кандидаткиње је усвојена у понедељак, 19.08.2013).

Коригована коначна ранг листа за прозивку 21.08.2013.

уторак, 20. август

Коначна ранг листа за прозивку

Коначна ранг листа за прозивку 21.08.2013. године у 10 часова у сали 65 на Електротехничком факултету.

среда, 14. август

Писмене примедбе на ранг листу

Писмене примедбе на ранг листу чекања се предају 19.08.2013. године од 10 до 11 часова у соби бр. 93 на Електротехничком факултету на формулару за примедбе.

Одлуке у вези са примедбама биће истакнуте 19.08.2013. године у 13.00 часова на табли бр. 1 Електротехничког факултета.

Након истицања одлуке о примедбама кандидати имају право жалбе декану Електротехничког факултета.

Жалбе ће се примати 20.08.2013. године од 10 до 11 часова у соби бр. 93. Одлуке о жалбама ће бити објављене 20.08.2013. године у 15 часова на табли бр. 1 Електротехничког факултета.

Дана 20.08.2013. године у 17 часова ће бити објављена коначна ранг листа.

Прозивка по ранг листи ће се обавити 21.08.2013. године у 10 часова у сали 65. Упис ће се вршити непосредно после прозивке у соби 92.

У случају да после прозивке остане непопуњених места, право уписа ће стећи кандидати који су присутни на прозивци, нису на ранг листи чекања, а по редоследу са ранг листа пријемног.

петак, 12. јул

Проширење квота за упис

На седници Наставно Научног већа одржаној 11.07. Електротехнички Факултет је донео одлуку да се од надлежних институција затражи повећање уписних квота:

 • за 40 самофинансирајућих места на студијском програму Електротехника и рачунарство;
 • за 20 самофинансирајућих места на студијском програму Софтверско инжењерство.

У случају да Факултет добије одобрење проширењa квота за упис, упис ће се обавити прозивком на основу формиране листе чекања. Упис и позивка ће се обавити после 19.08. Информација о тачном датуму, времену и месту ће бити благовремено објављена на сајту.

Листа чекања је формирана на прозивци одржаној 10.07., и није могуће додавање нових кандидата на њу.

Листа чекања

Све нове информације биће благовремено постављене на сајт факултета.

Нових информација неће бити пре 12.08.

четвртак, 11. јул

Завршен упис

Завршен је упис на Електротехнички факултет. Подаци о ранговима последње уписаних кандидата на оба студијска програма и у оба статуса дати су у табели.

Студијски програм Буџет Самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 484 637
СИ - Софтверско инжењерство 21 371

уторак, 09. јул

Други дан уписа

Упис на буџет је завршен. Попуњена су сва буџетска места на оба студијска програма.

Положаји црта за упис самофинансирајућих кандидата су:

 • ЕР – 573, (број преосталих места 52)
 • СИ – 234, (број преосталих места 25)

У среду, 10.07.2013. од 10:00 до 12:00 наставља се упис кандидата који су рангирани боље од положаја црта.

У среду у 12:30 је прозивка за преостала места за оба студијска програма.

понедељак, 08. јул

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Првог дана уписа, попуњена су сва места на буџету према СИ листи. После првог дана уписа остале су недодељене четири стипендије за студијски програм СИ (две пуне и две делимичне). Стипендије ће бити додељене на прозивци у уторак, 09.07. у 13:00 у амфитеатру 65.

Положаји црта на крају првог дана и број кандидата који су се уписали дат је у табели:

Студијски програм уписано на буџет уписано на самоф. црта за буџет црта за самоф.
ЕР - Електротехника и рачунарство 292 3 439 536
СИ - Софтверско инжењерство 21 36 21 149

петак, 05. јул

Право на стипендије

Моле се кандидати који су на СИ листи рангирани од места 22 закључно са местом 32 да на упис дођу у понедељак, 08. 07. 2013.у 11:00 (ови кандидати су остварили право на једну од стипендија).

петак, 05. јул

Упис на Електротехнички факултет

Упис примљених кандидата почеће 08.07.2013. год. у 09:30 часова у просторијама Електротехничког факултета.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично. Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

Детаљније ифнормације на ТОК УПИСА.

петак, 05. јул

Објављене ранг-листе кандидата

Иницијалне ранг-листе кандидата можете видети на страни листе.

Kандидати могу видети своје позиције на ранг-листама и на својим инфо странама.

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у ( ЕР, СИ).

четвтак, 04. јул

11 стипендија за кандидате заинтересоване за упис на студијски програм Софтверско инжењерство у статусу самофинансирајућих студената

Обавештавају се кандидати који желе да се упишу на студијски програм Софтверско инжењерство, а налазе се на ранг листи испод црте за буџет, да су компаније са којима сарађујемо обезбедиле 11 стипендија за једногодишње школарине, које ће бити додељене кандидатима који се уписују први пут у прву годину студија у школској 2013/14. Пет пуних стипендија за годишњу школарину обезбедила је компанија "Nordeus", а по једну пуну стипендију компаније "PS Tech", "ATOS", "Iritel" и "Adacta Holding". Две стипендије у износу од по 150.000 динара додељује "Microsoft Development Center Serbia".

Кандидати који се налазе 11 места испод тренутне буџетске црте моћи ће да прихвате стипендирање и  упишу се без плаћања школарине током првог дана уписа, 8.07.2013. Уколико на овај начин не буду подељене све стипендије, прозивка за стипендије обавиће се заједно са прозивком за буџетска места у уторак, 9.07.2013 у 13 часова. Првих 9 кандидата који прихвате стипендије на основу редоследа на ранг листи биће потпуно ослобођени плаћања школарине за прву годину студија, а још два кандидата добиће стипендије од по 150.000 динара, па ће платити само последњу рату годишње школарине у износу од 54.000 динара.
Захваљујемо се компанијама донаторима.

Такође обавештавамо кандидате, као и садашње студенте,  да је у току акција прикупљања стипендија за прву и више године студија на Софтверском инжењерству и Рачунарској техници и информатици. Подстакнута идејом да се повећа број студената информатичких усмерења у Србији, компанија "Nordeus" понудиће такође девет новчаних стипендија за по три буџетска студента прве године и друге године Софтверског инжењерства, као и за три буџетска студента друге године модула за Рачунарску технику и информатику на студијском програму Електротехника и рачунарство. Ови кандидати биће селектовани према критеријумима које ће одредити компанија "Nordeus". Две стипендије за школарину у износу од по 150.000 динара доделиће и "Microsoft Development Center Serbia" за студенте друге године студијског програма Софтверско инжењерство.

среда, 03. јул

Статистика

Статистички подаци са одржаних пријемних испита из математике и физике су постављене у секцији Статистика. (Погледајте: Математика, Физика)

уторак, 02. јул

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из физике

Прелиминарни резултати из физике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата.

уторак, 02. јул

Информације о кандидатима су поново доступне

уторак, 02. јул

Задаци из физике са пријемног 2013

Задаци из физике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

понедељак, 01. јул

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из математике

Прелиминарни резултати из математике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата. Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

понедељак, 01. јул

Задаци из математике са пријемног 2013

Задаци из математике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

понедељак, 01. јул

Прва жеља кандидата

Након обрађених свих пријава на конкурс, прве жеље кандидата су:

Профил Кандидата
ЕР Електротехника и рачунарство 813
СИ Софтверско инжењерство 251

четвртак, 27. јун

Завршена је пријава кандидата.

Пријава кандидата на конкрус 2013/2014 на Електротехничком факултету је завршена.

Кандидати који су се регистровали путем Веб пријаве могу користећи свој налог на порталу "Веб пријава" да погледају своје информације.

Кандидати који су се пријавили на пријемним местима Електротехничког факултета, а нису се регистровали на сајту или нису предали свој број Веб пријаве приликом предаје документата, могу се пријавити преко портала "Веб пријава" тако што ће у поље за E-mail адресу унети свој број пријаве, а у поље за лозинку свој јединствени матични број (ЈМБГ).

Следећи кораци су:

28. јун од 9ч Објављивање унетих података са распоредом седења за оба дана полагања пријемних испита
28. јун од 10-12ч Писмене примедбе на тачност података у просторији бр. 93
28. јун од 15ч Коначна листа кандидата са распоредима седења

Након обајвљене коначне листе кандадата са распоредом седења. Кандидати ће добити SMS поруку са обавештењем и моћи ће кроз свој налог да погледају информације о распореду седења на испитима и упутства како да дођу до сала.

среда, 26. јун

Веб пријава је завршена

Пријава кандидата путем "Веб пријаве" је завршена. Кандидати који се нису пријавили путем Интернета могу у току сутрашњег дана у складу са сатницом да се пријаве на информационим местима 1, 2 и 3 на Електротехничком факултету.

петак, 21. јун

Препоручени термини доласка кандидата

Преузмите распоред термина и места пријаве кандидата у PDF формату

Информациона места ће бити обележена и налазе се у холу Електротехничког факултeта.

На информационим местима ће кандидатима бити уручен пријавни лист онако како су га попунили путем електронске пријаве. Кандидати су у обавези да провере податке и скрену пажњу на грешке референтима за пријем докумената.

Уторак 25.06. и среда 26.06. (од 10 до 17 часова, пауза 13 до 14 часова) - кандидати који су спречени да дођу у препорученим терминима, или нису урадили пријављивање путем интернета пријављују се на информационим местима 4 и 5.

Четвртак 27.06. (од 10 до 15 часова)- кандидати (са идентификационим бројем преко 720; који су били спречени да дођу у овим терминима; који нису урадили пријављивање путем интернета) пријављују се на информационим местима 1, 2 и 3.

петак, 14. јун

Цене школарина снижене на прошлогодишње

На основу препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Електротехнички факултет ће у школској 2013/2014. години задржати школарине из школске 2012/2013. године.

Школарине су:

 1. за студијски програм Електротехника и рачунарство 90.000,00 динара,
 2. за студијски програм Софтверско инжењерство 204.000,00 динара.

петак, 14. јун

Пуштена "Веб пријава"

Да би се убрзала процедура пријављивања, кандидатима је омогућено претпријављивање путем Интернета.

Линк за приступ "Веб пријави" налази се испод главног менија.

Због поверљивости података, Портал за пријаву се налази иза заштићене мреже (https). Приликом прве посете добићете упозорење и потребно је да прихватите сертификат како би приступили порталу.

Моле се кандидати да прочитају упутства за коришћење портала и попуњавање форме. Приликом првог приступа порталу потребно је да се региструјете и извршите иницијално попуњавање пријаве кликом на плаво дугме на дну странице. Уколко правилно попуните комплетну форму, добићете поруку да Вам је послат e-mail са линком да потврдите вашу регистрацију. Када будете потврдили регистрацију, добићете свој идентификациони број (ID) и након тога можете приступати порталу уз помоћ своје e-mail адресе и лозинке коју сте поставили.

уторак, 04. јун

Претпријављивање кандидата

Да би се убрзала процедура пријављивања, кандидатима ће и ове године бити омогућено претпријављивање путем Интернета.

Вест о датуму пуштања пријаве и линк ка пријави биће објављени на овом порталу.

Моле се кандидати да што прецизније унесу тражене податке.

Након попуњене "Веб пријаве" сваки кандидат ће добити свој идентификациони број (ID) који ће саопштити приликом предаје докумената у Студентском одсеку.

Неколико дана пред почетак пријављивања кандидата, на сајту ће бити објављен списак по коме ће кандидати на основу својих идентификационих бројева знати у ком термину да дођу да предају документа, без потребе да стоје у дугачким редовима који се иначе формирају.

уторак, 04. јун

Шифарник школа

Како би олакшали кандидатима попуњавање пријемних листића и смањили гужве на огласним таблама, објављујемо комплетан шифарник школа у PDF формату.

уторак, 04. јун

Информације о упису на Електротехнички факултет 2013/2014

На основу одлуке Владе Републике Србије о уписним квотама за факултете чији је оснивач Република, као и конкурса који, сагласно овој одлуци, расписује Универзитет у Београду ( општи услови конкурса) Eлектротехнички факултет на овим страницама објављује информације за будуће бруцоше, како би се правовремено припремили за пријемни испит и упис на факултет.

Препоручује се будућим кандидатима за упис да редовно прате информације објављене на овом сајту.

Пријемни испит ће кандидати полагати у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73, као и на Машинском факултету, Краљице Марије 16. Сваки кандидат имаће своје место за полагање пријемног испита идентификовано јединственим бројем у некој од сала на наведеним факултетима, а детаљне информације о месту полагања сваки кандидат моћи ће да нађе на овом сајту.

Све потребне информације о упису на Електротехнички факултет, као и подаци о установи и њеним студијским програмима, садржани су у Информатору који ће моћи да се набави у скриптарници Факултета (сваког радног дана од 9 до 16 часова).

  Архива вести