Архива вести Пријемни 2014

Информатор 2014

Основни циљ Информатора је да укратко представи Електротехнички факултет у Београду и помогне будућим академским грађанима да се упознају са Факултетом.

Информатор садржи низ основних података који могу бити од велике користи студентима Електротехничког факултета у Београду, а нарочито студентима прве године.

Информатор 2014

среда, 10. септембар

Упис студената у другом уписном року

Упис примљених кандидата обавиће се, у понедељак, 15.09.2014. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

За упис је потребно:

 • 2 попуњена пријавна листа ШВ-20
 • две фотографије димензија 3.5x4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • УПЛАТНИЦА:
  • (за студијски програм  ЕР - самофинансирајуће) на 99.000 дин.
   (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун  ЕТФ-а: 840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
  • (студијски програм Софтверско инжењерство) на 223.200дин.
   (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун  ЕТФ-а :   840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201
 • Посебна УПЛАТНИЦА (и ЕР и СИ) на 1.600.-дин.
  сврха уплате:  ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  жиро рачун ЕТФ-а:   840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане:
  • за студијски програм Електротехника и рачунарство исноси 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
  • за студијски програм Софтверско инжињерство  исноси 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201

четвртак, 03. септембар

Резултати пријемног испита у другом уписном року

Објављујемо резултате пријемног испита кандидата који су полагали испит из Mатематике:

Име (име родитеља) презиме Број поена на пријемном испиту
(од максималних 100)
1. Душан (Слађана) Трпковић 91,2
2. Тодор (Петар) Ћуковић 63,9
3. Ђорђе (Јозо) Перчобић 41
4. Владимир (Ненад) Михајловић 14,4
5. Evanilson Joao Chaves 11,7
6. Jorgenio Vaz Neto Correia 9,9
7. Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo   7

Ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит у другом уписном року

Име (име родитеља) презиме Број бодова из школе Број бодова на пријемном испиту Укупно бодова
Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству
1. Душан (Слађана) Трпковић 35,02 54,72 89,74
2. Владимир (Ненад) Михајловић 34,9 8,64 43,54
Страни држављани
1. Тодор (Петар) Ћуковић 33,52 38,34 71,86
2. Ђорђе (Јозо) Перчобић 30,32 24,6 54,92
Кандидати - Пројекат „Свет у Србији“
1. Evanilson Joao Chaves / 7,02  
2. Jorgenio Vaz Neto Correia / 5,94  
3. Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo / 4,20  

Жалбе на резултате можете уложити лично, у петак, 05.9.2014. године, у 12 часова у кабинету продекана, соба 94.

среда, 03. септембар

Пријеми испит из Математике у 2. уписном року

Пријеми испит из Математике у 2. уписном року одржаће се у четвртак, 04. септембра 2014. Године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс.

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У 2. УПИСНОМ РОКУ:

 1. Душан С. Трипковић
 2. Владимир Н. Михајловић
 3. Тодор П. Ћуковић
 4. Ђорђе Ј. Перчобић
 5. Jorgenio Vaz Neto Correia
 6. Evanilson Joao Chaves
 7. Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo

понедељак, 25. август

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2014/15. годину

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, као и страни држављани.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду ( општи услови конкурсапријава  на конкурс  је  01, 02. и 03. септембра  2014. године, од  11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92) .

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а  предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији (или потврде о започетој нострификацији)
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 7.000,00 динара.
  Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Полагање пријемног испита  из Математике обавиће се у четвртак, 04. септембра,  а из Физике у петак,  05.  септембра 2014. године,  о чему ће кандидати бити додатно обавештени.

Информације везане за други уписни рок биће објављиване на сајту Пријемни 2014. Mолимо кандидате да их редовно прате.

петак, 18. јул

Завршен упис на Електротехничком факултету

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата (самофинансирање):

Студијски програм Ранг
ЕР - Електротехника и рачунарство 757 на ЕР листи (56.26 бодова)
СИ - Софтверско инжењерство 481 на СИ листи (55.76 бодова)

уторак, 15. јул

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 482
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 31

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програм црта за самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 617
СИ - Софтверско инжењерство 264

понедељак, 14. јул

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програм црта за буџет црта за самоф.
ЕР - Електротехника и рачунарство 416 554
СИ - Софтверско инжењерство 20 157

понедељак, 14. јул

Статистика

Статистички подаци са одржаног пријемног испита постављени су у секцији Статистика.

Погледајте статистике са пријемних испита: Математика, Физика

петак, 11. јул

Објављене коначне ранг-листе

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

Иницијални положаји црта (пре почетка уписа) су:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 400
 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – самофинансирање 541
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – самофинансирање 121

среда, 09. јул

Повећан је број самофинансирајућих места

Наставно научно веће Електротехничког факултета у Београду је, на својој 776. седници одржаној 8.7.2014. године, донело одлуку о повећању броја студената који се уписују први пут на прву годину студија у школској 2014/15. години.

Повећан је број самофинансирајућих места:

 • на студијском програму Електротехника и рачунарство са 100 на 140,
 • на студијском програму Софтверско инжењерство са 80 на 100.

среда, 09. јул

Објављене позиције кандидата на ранг-листама

Kандидати могу видети своје позиције на ранг-листама и на својим инфо странама.

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

уторак, 08. јул

Задаци из физике са пријемног 2014

Задаци из физике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

уторак, 08. јул

Резултати кандидата са пријемног испита из физике

уторак, 08. јул

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из физике

Прелиминарни резултати из физике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата. Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

понедељак, 07. јул

Резултати кандидата са пријемног испита из математике

понедељак, 07. јул

Објављени прелиминарни резултати са пријемног испита из математике

Прелиминарни резултати из математике са оствареним поенима су доступни на инфо странама кандидата. Кандидати се могу улоговати кроз портал "Веб пријава" и погледати своје резултате.

понедељак, 07. јул

Задаци из математике са пријемног 2014

Задаци из математике са означеним тачним одговорима су доступни на страни решења.

субота, 05. јул

Статистика пријављених кандидата

На конкурс се пријавило укупно 1164 кандидата, од тога на студијски програм Електротехника и рачунарство (ЕР) 884 кандидата и на студијски програм Софтверско инжењерство (СИ) 280 кандидата.

Просечна оцена кандидата из средње школе је 4,65.
Просечна оцена кандидата на ЕР је 4,63.
Просечна оцена кандидата на СИ је 4,71.

Број кандидата са наградама је:

 • Математика 44 (ЕР-27, СИ-17)
 • Физика 31 (ЕР-28, СИ-3)
 • Информатика 5 (ЕР-1, СИ-4)

петак, 04. јул

Завршена је пријава кандидата.

Пријава кандидата на конкурс 2014/2015 на Електротехничком факултету је завршена.

Кандидати који су се регистровали путем Веб пријаве могу користећи свој налог на порталу "Веб пријава" да погледају своје информације.

Кандидати који су се пријавили на пријемним местима Електротехничког факултета, а нису се регистровали на сајту или нису предали свој број Веб пријаве приликом предаје документата, могу се пријавити преко портала "Веб пријава" тако што ће у поље за E-mail адресу унети свој број пријаве, а у поље за лозинку свој јединствени матични број (ЈМБГ).

Следећи кораци су:

5. јул од 9ч Објављивање унетих података са распоредом седења за оба дана полагања пријемних испита
5. јул од 10-12ч Писмене примедбе на тачност података у просторији бр. 93
5. јул од 15ч Коначна листа кандидата са распоредима седења

Након објављене коначне листе кандадата са распоредом седења. Кандидати ће добити SMS поруку са обавештењем и моћи ће кроз свој налог да погледају информације о распореду седења на испитима и упутства како да дођу до сала.

петак, 04. јул

Кандидати са наградама који желе да полажу испит

Кандидати који, на основу награда са такмичења, добијају максималан број поена на одговарајућем пријемном испиту, се не налазе у распореду седења за тај пријемни испит.

За ове кандидате су резервисана места у сали 329 за пријемни испит из математике.

среда, 02. јул

Веб пријава је завршена

Пријава кандидата путем "Веб пријаве" је завршена. Кандидати који се нису пријавили путем Интернета могу у петак 4. јула у складу са сатницом да се пријаве на информационим местима 1, 2 и 3 на Електротехничком факултету.

понедељак, 30. јун

Препоручени термини доласка кандидата

Преузмите распоред термина и места пријаве кандидата у PDF формату

Информациона места ће бити обележена и налазе се у холу Електротехничког факултeта.

На информационим местима ће кандидатима бити уручен пријавни лист онако како су га попунили путем електронске пријаве. Кандидати су у обавези да провере податке и скрену пажњу на грешке референтима за пријем докумената.

Среда 02.07. и четвртак 03.07. (од 10 до 17 часова, пауза 13 до 14 часова) - кандидати који су спречени да дођу у препорученим терминима, или нису урадили пријављивање путем интернета пријављују се на информационим местима 4 и 5.

Петак 04.07. (од 10 до 15 часова)- кандидати (са идентификационим бројем преко 720; који су били спречени да дођу у овим терминима; који нису урадили пријављивање путем интернета) пријављују се на информационим местима 1, 2 и 3.

петак, 27. јун

10 стипендија за школарине прве године студија на СИ

Компаније донатори обезбедиле су 10 стипендија за школарине за кандидате који уписују прву годину студија у школској 2014/15. години на студијском програму Софтверско инжењерство у статусу самофинансирања.

Обавештавају се кандидати који желе да се упишу на студијски програм Софтверско инжењерство, а који се буду нашли на ранг листи испод црте за буџет, да су компаније са којима сарађујемо обезбедиле 10 стипендија за једногодишње школарине, које ће бити додељене кандидатима који се уписују први пут у прву годину студија у школској 2014/15. Пет пуних стипендија за годишњу школарину обезбедила је компанија "Nordeus", а по једну пуну стипендију компаније "PS Tech", "ATOS IT" и "Merit Solutions". Две стипендије у износу од по 2/3 школарине (по 150.000 динара) додељује "Microsoft Development Center Serbia".

Кандидати који се буду нашли на првих 10 места испод буџетске црте моћи ће да прихвате стипендирање и упишу се без плаћања школарине током првог дана уписа, 14.07.2014. Уколико на овај начин не буду подељене све стипендије, прозивка за стипендије обавиће се заједно са прозивком за буџетска места у уторак, 15.07.2014. у 13 часова. Првих 8 кандидата који прихвате стипендије на основу редоследа на ранг листи биће потпуно ослобођени плаћања школарине за прву годину студија, а још два кандидата добиће стипендије од по 150.000 динара. Захваљујемо се компанијама донаторима и позивамо остале компаније да донирају стипендије за најбоље самофинансирајуће студенте на другој, трећој и четвртој години на студијском програму Софтверско инжењерство.

четвртак, 19. јун

Упутство за спровођење заједничког конкурса за упис студента у прву годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је издало:

Упутство за спровођење заједничког конкурса за упис студента у прву годину

Моле се кандидати да се за све нејасноће повезане са Упутством обрате на адресе и телефоне који су дати у Упутству.

петак, 13. јун

Пуштена "Веб пријава"

Да би се убрзала процедура пријављивања, кандидатима је омогућено претпријављивање путем Интернета.

Линк за приступ "Веб пријави" налази се на крају главног менија.

Због поверљивости података, Портал за пријаву се налази иза заштићене мреже (https). Приликом прве посете добићете упозорење и потребно је да прихватите сертификат како би приступили порталу.

Моле се кандидати да прочитају упутства за коришћење портала и попуњавање форме. Приликом првог приступа порталу потребно је да се региструјете и извршите иницијално попуњавање пријаве кликом на плаво дугме на дну странице. Уколико правилно попуните комплетну форму, добићете поруку да Вам је послат e-mail са линком да потврдите вашу регистрацију. Када будете потврдили регистрацију, добићете свој идентификациони број (ID) и након тога можете приступати порталу уз помоћ своје e-mail адресе и лозинке коју сте поставили.

Свој идентификациони број (ID) кандидати пријављују на информационом месту, где ће их сачекати попуњени и одштампани пријемни обрасци.

Неколико дана пред почетак пријављивања кандидата, на сајту ће бити објављен списак по коме ће кандидати на основу својих идентификационих бројева знати у ком термину да дођу да предају документа, без потребе да стоје у дугачким редовима који се иначе формирају.

Кандидати који се не пријаве путем Интернета потребне обрасце купују у књижари Академска Мисао, која се налази у згради факултета.

петак, 6. јун

Померени термини пријемног испита

На основу одлуке Универзитета у Београду:

 • термини за пријављивање кандидата су 2, 3. и 4. јул.
 • пријемни испит из математике одржава се 7. јула
 • пријемни испит из физике одржава се 8. јула

четвртак, 29. мај

Потврђен број буџетских места за упис на ЕТФ

Влада Републике Србије је потврдила Електротехничком факултету број предложених буџетских места.

Број буџетских места је 400 на студијском програму Електротехника и рачунарство и 20 на студијском прогрaму Софтверско инжењерство.

четвртак, 29. мај

Вредновање диплома са такмичења

Кандидатима који имају награде са такмичања дипломе ће се вредновати на основу Конкурса и Упутства за спровођење конкурса које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Универзитет још увек није добио Упутство за спровођење конкурса од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Електротехнички факултет неће у овом тренутку одговарати на појединачне захтеве кандидата за верификацијом тих награда.

Верификација тих награда ће се радити по дефинисаној процедури, у време предаје докумената приликом пријаве за полагање пријемног испита.

понедељак, 26. мај

Информације о упису на Електротехнички факултет 2014/2015

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду ( општи услови конкурса) Eлектротехнички факултет на овим страницама објављује информације за будуће бруцоше, како би се правовремено припремили за пријемни испит и упис на факултет.

Препоручује се будућим кандидатима за упис да редовно прате информације објављене на овом сајту.

Пријемни испит ће кандидати полагати у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73, као и на Машинском факултету, Краљице Марије 16. Сваки кандидат имаће своје место за полагање пријемног испита идентификовано јединственим бројем у некој од сала на наведеним факултетима, а детаљне информације о месту полагања сваки кандидат моћи ће да нађе на овом сајту.

Уписне квоте су дате у складу са предлогом који је упућен Влади Републике Србије. Влада Републике Србије још није одобрила предложене квоте за упис студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената. Универзитет у Београду задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на студије у складу са Упутством за спровођење конкурса које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у Београду и одговарајућих факултета.

  Архива вести