Решења са пријемних испита

НАПОМЕНА:

Сви кандидати на пријемном испиту раде исте задатке. Међутим, листови са задацима које кандидати добијају се могу међусобно разликовати по редоследу задатака и по редоследу понуђених одговора у задацима. Различити листови са задацима су означени различитим шифрама.

На сајту је приказан само један лист са задацима са својом шифром. Сви кандидати који нису имали наведену шифру задатка не могу идентификовати задатке само по редном броју, односно не могу идентификовати тачан одговор само на основу слова под којим је означен већ морају користити текст задатка, односно текст одговора.

Задаци са Пријемног 2020

Задаци са Пријемног 2019

Задаци са Пријемног 2018

Задаци са Пријемног 2017

Задаци са Пријемног 2016

Задаци са Пријемног 2015

Задаци са Пријемног 2014

Задаци са Пријемног 2013

Задаци са Пријемног 2012

Задаци са Пријемног 2011

Задаци са Пријемног 2010

Задаци са Пријемног 2009

Задаци са Пријемног 2008

Задаци са Пријемног 2007

Задаци са Пријемног 2006

Задаци са Пријемног 2005

Задаци са Пријемног 2004

Задаци са Пријемног 2003

Get Acrobat Reader

Фајлови су снимљени у формату, уколико немате одговарајући viewer можете скинути Adobe Acrobat Reader.