Статистика Физика

Преглед по броју освојених поена из физике

Параметар 2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Број кандидата који су се пријавили за квалификациони испит из физике 161 121 137 110 92 97 138 178 161
Број кандидата који су ослобођени полагања квалификационог испита на основу успеха на такмичењима 32 17 23 23 19 14 25 33 31
Број кандидата који нису изашли на квалификациони испит 57 24 28 25 6 9 10 35 23
Просечан освојени број бодова на квалификационом испиту 59.13 49.04 41.19 51.75 49.06 46.95 50.45 38.39 42.72

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.

Параметар 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Број кандидата који су се пријавили за квалификациони испит из физике 191 257 200 178 177 152
Број кандидата који су ослобођени полагања квалификационог испита на основу успеха на такмичењима 31 38 36 34 33 24
Број кандидата који нису изашли на квалификациони испит 45 32 27 18 20 46
Просечан освојени број бодова на квалификационом испиту 49.76 49.70 46.24 55.74 52.96 49.66
Број поена Број кандидата
2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
мање од 0 0
0.00%
1
0.83%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
1.35%
1
0.97%
2
1.82%
0
0.00%
2
1.37%
1
0.53%
0
0.00%
6
4.84%
0
0.00%
1
0.94%
0.00 - 9.99 1
0.96%
4
3.31%
4
4.65%
1
1.61%
3
4.48%
5
6.76%
6
5.83%
3
2.73%
4
3.74%
4
2.74%
3
1.60%
1
0.73%
1
0.79%
0
0.00%
3
2.83%
10.00 - 19.99 3
2.88%
12
9.92%
12
13.75%
5
8.06%
9
13.43%
10
13.51%
10
9.71%
12
10.91%
13
12.15%
17
11.64%
9
4.81%
11
8.03%
5
3.97%
6
4.84%
13
12.26%
20.00 - 29.99 10
9.62%
17
14.05%
16
18.60%
7
11.29%
4
5.97%
11
14.86%
10
9.71%
19
17.27%
20
18.69%
18
12.33%
20
10.70%
20
14.60%
18
14.29%
13
10.48%
11
10.38%
30.00 - 39.99 13
12.50%
18
14.88%
14
16.28%
10
16.13%
9
13.43%
5
6.76%
10
9.71%
29
26.36%
18
16.82%
17
11.64%
37
19.79%
27
19.70%
13
10.32%
24
19.35%
10
9.43%
40.00 - 49.99 11
10.58%
18
14.88%
12
13.95%
5
8.06%
5
7.46%
6
8.11%
12
11.65%
24
21.82%
14
13.08%
15
10.27%
28
14.97%
12
8.76%
18
14.29%
14
11.29%
20
18.87%
50.00 - 59.99 13
12.50%
7
6.61%
11
12.79%
13
20.97%
16
23.88%
10
13.51%
13
12.62%
10
9.09%
18
16.82%
17
11.64%
29
15.51%
31
22.63%
14
11.11%
18
14.52%
13
12.26%
60.00 - 69.99 14
13.46%
11
9.09%
4
4.65%
5
8.06%
8
11.94%
8
10.81%
15
14.56%
3
2.73%
7
6.54%
18
12.33%
21
11.23%
21
15.33%
14
11.11%
20
16.13%
7
6.60%
70.00 - 79.99 15
14.42%
10
8.26%
8
9.30%
8
12.90%
5
7.46%
8
10.81%
11
10.68%
2
1.82%
5
4.67%
17
11.64%
20
10.70%
10
7.30%
17
13.49%
12
9.68%
9
8.49%
80.00 - 89.99 13
12.50%
16
13.22%
5
5.81%
4
6.45%
6
8.96%
6
8.11%
9
8.74%
5
4.54%
2
1.87%
9
6.16%
14
7.49%
2
1.46%
17
13.49%
12
9.68%
13
12.26%
90.00 - 99.99 8
7.69%
5
4.13%
0
0.00%
3
4.84%
2
2.99%
4
5.41%
4
3.88%
1
0.91%
3
2.80%
6
4.11%
3
1.60%
0
0.00%
7
5.55%
4
3.23%
5
4.71%
100 3
2.88%
1
0.83%
0
0.00%
1
1.61%
0
0.00%
0
0.00%
2
1.94%
0
0.00%
3
2.80%
6
4.11%
2
1.07%
2
1.46%
2
1.59%
1
0.81%
1
0.94%

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.