Статистика Математика

Преглед по броју освојених бодова из математике

Параметар 2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Број кандидата који су се пријавили за
квалификациони испит из математике
813 821 756 716 760 793 964 1032 1129
Број кандидата који су ослобођени полагања
квалификационог испита на основу успеха
на такмичењима**
12 + 4 13 + 4 22 + 8 20 + 8 25 + 4 21 + 4 28 + 2 28 + 5 44 + 5
Број кандидата који нису изашли на
квалификациони испит
19*** 9 24 7 6 5 0 6 3
Просечан освојени број бодова на
квалификационом испиту
52.06 59.60 49.65 52.56 58.68 52.95 54.71 54.48 39.09

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.
**Кандидати који имају награде из такмичења из информатике добијају максималан број поена на испиту из математике само за студијски програм Софтверско инжењерство Електротехничког факултета.
***Укључује и кандидате који су ослобођени полагања пријемног испита на основу успеха на такмичењима.

Параметар 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Број кандидата који су се пријавили за
квалификациони испит из математике
1213 1245 1071 1146 1065 1045
Број кандидата који су ослобођени полагања
квалификационог испита на основу успеха
на такмичењима**
16 + 5 23 + 14 17 + 8 21 + 7 24 + 4 11 + 7
Број кандидата који нису изашли на
квалификациони испит
20 8 8 6 8 22
Просечан освојени број бодова на
квалификационом испиту
30.26 47.38 41.12 53.12 48.53 45.72
Број поена Број кандидата
2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
мање од 0 4
0.50%
3
0.38%
1
0.14%
0
0%
1
0.14%
0
0%
2
0.21%
7
0.70%
4
0.37%
18
1.51%
1
0.08%
2
0.19%
2
0.18%
3
0.29%
9
0.88%
0.00 - 9.99 18
2.27%
21
2.63%
12
1.69%
8
1.16%
9
1.23%
17
2.22%
18
1.92%
11
1.10%
30
2.79%
137
11.48%
28
2.33%
52
5.01%
18
1.62%
20
1.94%
44
4.30%
10.00 - 19.99 55
6.94%
57
7.13%
57
8.03%
46
6.68%
34
4.66%
55
7.17%
46
4.92%
39
3.91%
128
11.88%
231
19.36%
72
6.00%
115
11.07%
85
7.64%
77
7.45%
85
8.31%
20.00 - 29.99 98
12.36%
56
7.01%
87
12.25%
66
9.58%
63
8.64%
96
12.52%
72
7.69%
82
8.22%
204
18.94%
238
19.95%
128
10.67%
160
15.41%
89
8.00%
118
11.42%
140
13.68%
30.00 - 39.99 108
13.62%
62
7.76%
116
16.34%
91
13.21%
84
11.52%
93
12.13%
109
11.65%
156
15.63%
216
20.06%
221
18.52%
215
17.92%
183
17.63%
145
13.04%
154
14.91%
157
15.35%
40.00 - 49.99 105
13.24%
75
9.35%
104
14.65%
106
15.38%
92
12.62%
92
11.99%
141
15.06%
123
12.32%
217
20.15%
170
14.25%
247
20.58%
187
18.02%
170
15.12%
170
16.46%
147
14.37%
50.00 - 59.99 90
11.35%
101
12.64%
95
13.38%
112
16.26%
107
14.68%
100
13.04%
152
16.24%
176
17.64%
145
13.46%
100
8.38%
195
16.25%
150
14.45%
168
15.50%
178
17.23%
149
14.56%
60.00 - 69.99 94
11.85%
98
12.27%
79
11.13%
88
12.77%
74
10.15%
107
13.95%
143
15.28%
150
15.03%
71
6.59%
57
4.78%
138
11.50%
102
9.83%
144
12.95%
142
13.75%
135
13.20%
70.00 - 79.99 86
10.84%
109
13.46%
62
8.73%
81
11.76%
82
11.25%
85
11.08%
103
11%
105
10.52%
39
3.62%
18
1.51%
101
8.42%
41
3.95%
120
10.79%
85
8.23%
70
6.84%
80.00 - 89.99 82
10.34%
121
15.14%
64
9.01%
59
8.56%
80
10.97%
61
7.95%
111
11.86%
83
8.32%
14
1.3%
2
0.17%
58
4.83%
26
2.50%
120
10.79%
60
5.81%
61
5.96%
90.00 - 99.99 35
4.41%
60
7.51%
19
2.68%
26
3.77%
64
8.78%
31
4.04%
20
2.14%
39
3.91%
3
0.28%
1
0.08%
13
1.08%
16
1.54%
33
2.97%
23
2.23%
19
1.86%
100 19
2.40%
36
4.51%
14
1.97%
6
0.87%
39
5.35%
30
3.91%
19
2.03%
27
2.70%
6
0.56%
0
0%
4
0.33%
4
0.39%
18
1.62%
3
0.29%
7
0.68%

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.