Статистика Просечне оцене

Укупна просечна оцена

Година Просечна оцена Број кандидата
2006 4.47 825
2007 4.46 825
2008 4.53 742
2009 4.54 741
2010 4.50 784
2011 4.51 810
2012 4.60 993
2013 4.62 1064
2014 4.65 1164
2015 4.64 1266
2016 4.65 1309
2017 4.70 1137
2018 4.71 1205
2019 4.73 1115
2020 4.71 1082

Просечна оцена по студијским програмима

Број кандидата/Просечна оцена по годинама
Студ. програм 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕР 769/4.48 750/4.47 654/4.55 663/4.54 687/4.51 716/4.51 877/4.60 813/4.62 884/4.63
СИ 56/4.31 75/4.34 88/4.39 78/4.52 97/4.50 94/4.53 116/4.64 251/4.61 280/4.71
Број кандидата/Просечна оцена по годинама
Студ. програм 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ЕР 961/4.63 925/4.66 802/4.69 787/4.70 743/4.70 704/4.69
СИ 305/4.65 384/4.63 335/4.73 418/4.75 372/4.78 378/4.73