Статистика Жеље уписа

Жеље уписа кандидата

Студијски програм Број кандидата / Проценат укупног броја кандидата
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕР 769
93.21%
750
90.91%
654
88.14%
663
89.47%
687
87.63%
716
88.40%
877
88.32%
813
76.41%
884
75.95%
СИ 56
6.79%
75
9.09%
88
11.86%
78
10.53%
97
12.37%
94
11.60%
116
11.68%
251
23.59%
280
24.05%
Студијски програм Број кандидата / Проценат укупног броја кандидата
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ЕР 961
75.91%
925
70.66%
802
70.54%
787
65.31%
743
66.64%
704
65.06%
СИ 305
24.09%
384
29.34%
335
29.46%
418
34.69%
372
33.36%
378
34.94%