Упис на Електротехнички факултет

Упис примљених кандидата почеће у понедељак 06.07.2020. год. у 09:30 часова у просторијама Електротехничког факултета.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити  упис уз  Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс  ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ је потребно:

 • индекс (добија се и попуњава се приликом уписа)
 • 2 обрасца ШВ-20 (добијају се и попуњавају се приликом уписа)
 • две фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
 • извод из матичне књиге рођених (држављани Републике Србије добијају приликом уписа)
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту;
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД:
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту;
 • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс.
 • Потписана изјава о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности (формулар изјаве се добија и попуњава при упису);
 • Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера додатно достављају и документацију која показује да су имали право конкурисања по одговарајућем програму.
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. Године, ако су стекли право уписа на буџет. приликом уписа достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на основним акадмеским студијама.
 • За самофинансирајуће студенте на студијском програму Електротехника и рачунарство:
  • УПЛАТНИЦА на 108.000.00 динара (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од 27.000,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун: 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 80200
  • сврха уплате "Школарина"
 • За самофинансирајуће студенте на студијском програму Софтверско инжењерство рачунарство (осим студента који су прихватили стипендије):
  • УПЛАТНИЦА на 243.500.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од 60.875,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 77201
  • сврха уплате "Школарина"
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара.
  • жиро рачун: 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 80200
  • сврха уплате "за Универзитет"

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у улици Булевар краља Александра бр. 84 (улаз из улице Кнегиње Зорке) и Banca Intesa у улици Булевар краља Александра бр. 79.

Када се упише кандидат који се налази на ранг листама оба студијска програма, он се брише са ранг листе другог студијског програма на којој се налазио и тиме ослобађа место за упис нових кандидата на студијском програму на коме је био рангиран у оквиру предвиђеног броја за упис на том студијском програму.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не упишу у датом року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

Ток уписа на Електротехнички факултет

Упис на факултет биће организован у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА.

Упис почиње у понедељак, 06. 07. 2020. у 09:30.

Кандидати се уписују према ранг листама за:

 • студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР) и
 • студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ).

У холу Електротехничког факултета и на интернет страни https://prijemni.etf.bg.ac.rs/ је постављен монитор, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на поједини студијски програм у одговајућем статусу - уписне црте. Током уписа црте ће се померати наниже.

Почетне вредности црта на листи ЕР су:

 • 400 – буџетска уписна црта
 • 540 – самофинансирајућа уписна црта

Почетне вредности црта на листи СИ су:

 • 30 – буџетска уписна црта
 • 180 – самофинансирајућа уписна црта

НАПОМЕНА: Ове почетне вредности црта могу имати и друге вредности ако се на одговарајући студијски програм буду уписивали кандидати по афирмативној акцији.

Моле се кандидати који се налазе испод уписних црта да не одустају од уписа. Неопходно је да прате ток уписа на монитору. После сваког уписног дана ће бити објављен број преосталих места на појединим студијским програмима. Ако се уписне црте не спусте до њиховог ранга до термина прозивке, односно не упишу се на жељени студијски програм у жељеном статусу, кандидати треба да дођу на прозивке. На прозивкама ће се попуњавати преостала места за сваки студијски програм. Прозивка се односи само на оне кандидате који се до тог момента нису уписали.

Понедељак, 06. 07. 2020.

Од 9:30 до 13:45

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који се финансирају из буџета (листа ЕР и листа СИ) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). ). Упис кандидата према листама афирмативних акција. Упис кандидата на студијски програм Софтверско инжењерство који су остварили право на стипендију (листа СИ).

Препоручена сатница - Студијски програм Електротехника и рачунарство

Ранг 1-80 81-160 161-240
Термин 09:30-10:45 11:00-12:15 12:30-13:45

Препоручена сатница - Студијски програм Софтверско инжењерство

Ранг 1-20 21-30 31 – 30+број стипендија*
Термин 09:30 – 10:45 11:00 – 12:15 12:30 – 13:45

14:00 Прозивка за буџет и за стипендије за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ)

Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Софтверско инжењерство, прозивају се кандидати за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за овај студијски програм (листа СИ).

Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од места за студијски програм Софтверско инжењерство за које је Факултет обезбедио стипеднију, прозивају се кандидати за упис уз стипендију (листа СИ).

Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису, одмах по завршетку прозивке.

Овом прозивком се завршава упис кандидата који се финансирају из буџета на студијском програму Софтверско инжењерство, као и упис кандидата који су стекли право на упис уз стипендију (према листи СИ). Кандидати рангирани изнад црте за буџет на студијском програму Софтверско инжењерство који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листе (сматра се да су одустали).

Од 14:15 до 14:45

Упис кандидата на који су стекли право уписа на прозивци од 14:00.

Од 15 до 16:15

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који се финансирају из буџета (листа ЕР) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Упис кандидата према листама афирмативних акција.

Препоручена сатница - Студијски програм Електротехника и рачунарство

Ранг 241-320
Термин 15:00 – 16:15

Препоручена сатница - Студијски програм Софтверско инжењерство

Ранг до тренутне црте за самофинансирање
Термин 15:00 – 16:15

Уторак, 07. 07. 2020.

Од 09:30 до 12

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који се финансирају из буџета (листа ЕР) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ).

Упис кандидата према листама афирмативних акција.

Препоручена сатница - Студијски програм Електротехника и рачунарство

Ранг 321-400 401 - до тренутне црте за буџет
Термин 09:30 - 10:45 11:00 - 12:00

Препоручена сатница - Студијски програм Софтверско инжењерство

Ранг до тренутне црте за самофинансирање до тренутне црте за самофинансирање
Термин 09:00 – 10:45 11:00 – 12:00

11:00 Евидентирање уписаних кандидата према листама афирмативних акција – крај уписа према листама афирмативних акција.

13:00 Прозивка за буџет за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР)

Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Електротехника и рачунарство, прозивају се кандидати за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за овај студијски програм (листа ЕР).

Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису, одмах по завршетку прозивке.

Овом прозивком се завршава упис кандидата који се финансирају из буџета на студијском програму Електротехника и рачунарство. Кандидати рангирани изнад црте за буџет на студијском програму Електротехника и рачунарство који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листе (сматра се да су одустали).

Од 13:30 до 14:30

Упис кандидата на који су стекли право уписа на прозивци од 13:00.

Од 15:00 до 17:00

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ).

Среда, 08. 07. 2020.

Од 10:00 до 11:15

Наставак уписа кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ).

12:00 Прозивка за самофинансирање за оба студијска програма (листа ЕР и листа СИ)

Прозивка за попуну преосталих места за студенте који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Кандидати се прозивају према обједињеној ранг листи која се формира спајањем листе ЕР и листе СИ. На тај начин се највећем броју кандидата омогућава да упишу студијски програм који желе.

Од 13:30 до 17:00

Упис кандидата који су стекли право уписа на прозивци од 12:00.

Уколико евентуално после 17:30 часова остане неко место или неко од кандидата који су на прозивци узели број одустане од уписа, упис се наставља према ранг листама, најкасније до 10. јула 2020. године.