Пријемни 2013

Други уписни рок: Ранг листе кандидата

Објављујемо ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит у другом уписном року и стекли право уписа:

ИмеПрезимеИме родитељаБрој бодова из школеБрој бодова на пријемном испитуУкупно бодоваСтудијски програмНачин финансирања
Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству и страни држављани
МирјанаРистовскаНенад40.0060.00100.00ЕРбуџет
ЛукаЈевремовићМиодраг38.5060.0098.50ЕРбуџет
АнаНиколићДушко38.4451.8490.28ЕРбуџет
МаркоКастратовићСрђан39.1048.0087.10СИсамофинансирање
ЛазарРистићСузана35.5250.1685.68ЕРбуџет
ДанијелХоџићДрагана30.1251.8481.96СИсамофинансирање
Кандидати -Пројекат „Свет у Србији“
MustafaAl MaghrawiАbdallaКандидат није приступио пријемном испиту
Кандидати – Споразум Народне Републике Кине и Републике Србије
HanjieXu 35.7248.0087.10ЕРбуџет

Упис примљених кандидата обавиће се према предвиђеном распореду, у среду, 11.09.2013. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова, шалтер 2.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично. Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

За упис је потребно:

 • 2 пријавна листа ШВ-20 (добијени при пријави);
 • две фотографије димензија 3.5×4.5 cm (једну залепити на пријавном листу у горњем десном углу);
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • диплома о освојеној награди,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • ПОТПИСАНА ИЗЈАВА о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности;
 • УПЛАТНИЦА (за ЕР – самофинансирајуће) на 90.000.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун: 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • УПЛАТНИЦА (студијски програм Софтверско инжењерство) на 204.000.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201
 • Посебна УПЛАТНИЦА за самофинансирајуће (и ЕР и СИ) на 1.500.-дин.
  • сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • УПЛАТНИЦА за све студенте (буџет и самофинансирајући) на 100.-дин.
  • сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане за студијски програм Електротехника и рачунарство износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун: 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане за студијски програм Софтверско инжињерство износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201

Други дан уписа

Упис на буџет је завршен. Попуњена су сва буџетска места на оба студијска програма.

Положаји црта за упис самофинансирајућих кандидата су:

 • ЕР – 573, (број преосталих места 52)
 • СИ – 234, (број преосталих места 25)

У среду, 10.07.2013. од 10:00 до 12:00 наставља се упис кандидата који су рангирани боље од положаја црта.

У среду у 12:30 је прозивка за преостала места за оба студијска програма.

Други уписни рок: Листа пријављених кандидата

 Листа пријављених кандидата за упис у другом уписном року школске 2013/14. године.

Обавештавају се кандидати да ће се пријемни испити полагати на Електротехничком факултету, у сали 61, и то:

 • Испит из Математике, у четвртак, 5. септембра 2013. године, у 10 часова. Скуп кандидата је у 9 часова испред сале 61.
 • Испит из Физике, у петак, 6. септембра 2013. године, у 10 часова. Скуп кандидата је у 9 часова испред сале 61.

Подсећамо кандидате да на полагање пријемног испита обавезно понесу легитимацију за идентификацију и потврду о пријави на конкурс коју су добили приликом предаје докумената.

Други уписни рок

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, а до завршетка пријаве кандидата у првом, јулском, уписном року нису добили одговарајућа документа, као и страни држављани.

Број места је:

Студијски програмБуџетСамофинансирање
ЕР – Електротехника и рачунарство82
СИ – Софтверско инжењерство02

Да би кандидати остварили право на буџет морају остварити најмање исти број поена који је имао кандидат са најмањим бројем поена примљен на буџет у јулском уписном року, односно 71.80. Страни држављани, који нису припадници српске националне мањине из суседних земаља, могу да се упишу само у статусу самофинансирања.

Календар дешавања

Подаци о ранговима и статистика

Подаци о ранговима последње уписаних кандидата су:

Студијски програм на који је уписан кандидатпозиција на ранг листи
ЕР – Електротехника и рачунарстворанг 875 ЕР (ранг 585 СИ)
СИ – Софтверско инжењерстворанг 601 СИ (ранг 892 ЕР)

 Статистика успеха кандидата на пријемном, дата по средњим школама које су завршили

Коригована коначна ранг листа за прозивку

На листи за прозивку, која је објављена 20.08.2013. техничком грешком изостављена је кандидаткиња Јасна Јовић, ранг 816 на ЕР листи, (жалба кандидаткиње је усвојена у понедељак, 19.08.2013).

 Коригована коначна ранг листа за прозивку 21.08.2013.

Писмене примедбе на ранг листу

Писмене примедбе на ранг листу чекања се предају 19.08.2013. године од 10 до 11 часова у соби бр. 93 на Електротехничком факултету на  формулару за примедбе.

Одлуке у вези са примедбама биће истакнуте 19.08.2013. године у 13.00 часова на табли бр. 1 Електротехничког факултета.

Након истицања одлуке о примедбама кандидати имају право жалбе декану Електротехничког факултета.

Жалбе ће се примати 20.08.2013. године од 10 до 11 часова у соби бр. 93. Одлуке о жалбама ће бити објављене 20.08.2013. године у 15 часова на табли бр. 1 Електротехничког факултета.

Дана 20.08.2013. године у 17 часова ће бити објављена коначна ранг листа.

Прозивка по ранг листи ће се обавити 21.08.2013. године у 10 часова у сали 65. Упис ће се вршити непосредно после прозивке у соби 92.

У случају да после прозивке остане непопуњених места, право уписа ће стећи кандидати који су присутни на прозивци, нису на ранг листи чекања, а по редоследу са ранг листа пријемног.

Проширење квота за упис

На седници Наставно Научног већа одржаној 11.07. Електротехнички Факултет је донео одлуку да се од надлежних институција затражи повећање уписних квота:

 • за 40 самофинансирајућих места на студијском програму Електротехника и рачунарство;
 • за 20 самофинансирајућих места на студијском програму Софтверско инжењерство.

У случају да Факултет добије одобрење проширењa квота за упис, упис ће се обавити прозивком на основу формиране листе чекања. Упис и позивка ће се обавити после 19.08. Информација о тачном датуму, времену и месту ће бити благовремено објављена на сајту.

Листа чекања је формирана на прозивци одржаној 10.07., и није могуће додавање нових кандидата на њу.

 Листа чекања

Све нове информације биће благовремено постављене на сајт факултета.

Нових информација неће бити пре 12.08.