Математика

Параметар2006*2007*2008*200920102011201220132014
Број кандидата који су се пријавили за
квалификациони испит из математике
81382175671676079396410321129
Број кандидата који су ослобођени полагања
квалификационог испита на основу успеха
на такмичењима**
12 + 413 + 422 + 820 + 825 + 421 + 428 + 228 + 544 + 5
Број кандидата који нису изашли на
квалификациони испит
19***924765063
Просечан освојени број бодова на
квалификационом испиту
52.0659.6049.6552.5658.6852.9554.7154.4839.09

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.
**Кандидати који имају награде из такмичења из информатике добијају максималан број поена на испиту из математике само за студијски програм Софтверско инжењерство Електротехничког факултета.
***Укључује и кандидате који су ослобођени полагања пријемног испита на основу успеха на такмичењима.

Параметар20152016201720182019202020212022
Број кандидата који су се пријавили за
квалификациони испит из математике
12131245107111461065104511041126
Број кандидата који су ослобођени полагања
квалификационог испита на основу успеха
на такмичењима**
16 + 523 + 1417 + 821 + 724 + 411 + 722 + 437 + 4
Број кандидата који нису изашли на
квалификациони испит
20886822549
Просечан освојени број бодова на
квалификационом испиту
30.2647.3841.1253.1248.5345.7232.7038.35
Број поена Број кандидата
2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013
мање од 0 4
0.50%
3
0.38%
1
0.14%
0
0%
1
0.14%
0
0%
2
0.21%
7
0.70%
0.00 – 9.99 18
2.27%
21
2.63%
12
1.69%
8
1.16%
9
1.23%
17
2.22%
18
1.92%
11
1.10%
10.00 – 19.99 55
6.94%
57
7.13%
57
8.03%
46
6.68%
34
4.66%
55
7.17%
46
4.92%
39
3.91%
20.00 – 29.99 98
12.36%
56
7.01%
87
12.25%
66
9.58%
63
8.64%
96
12.52%
72
7.69%
82
8.22%
30.00 – 39.99 108
13.62%
62
7.76%
116
16.34%
91
13.21%
84
11.52%
93
12.13%
109
11.65%
156
15.63%
40.00 – 49.99 105
13.24%
75
9.35%
104
14.65%
106
15.38%
92
12.62%
92
11.99%
141
15.06%
123
12.32%
50.00 – 59.99 90
11.35%
101
12.64%
95
13.38%
112
16.26%
107
14.68%
100
13.04%
152
16.24%
176
17.64%
60.00 – 69.99 94
11.85%
98
12.27%
79
11.13%
88
12.77%
74
10.15%
107
13.95%
143
15.28%
150
15.03%
70.00 – 79.99 86
10.84%
109
13.46%
62
8.73%
81
11.76%
82
11.25%
85
11.08%
103
11%
105
10.52%
80.00 – 89.99 82
10.34%
121
15.14%
64
9.01%
59
8.56%
80
10.97%
61
7.95%
111
11.86%
83
8.32%
90.00 – 99.99 35
4.41%
60
7.51%
19
2.68%
26
3.77%
64
8.78%
31
4.04%
20
2.14%
39
3.91%
100 19
2.40%
36
4.51%
14
1.97%
6
0.87%
39
5.35%
30
3.91%
19
2.03%
27
2.70%

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.

Број поена Број кандидата
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
мање од 0 4
0.37%
18
1.51%
1
0.08%
2
0.19%
2
0.18%
3
0.29%
9
0.88%
9
0.83%
17
1.58%
0.00 – 9.99 30
2.79%
137
11.48%
28
2.33%
52
5.01%
18
1.62%
20
1.94%
44
4.30%
67
6.19%
100
9.29%
10.00 – 19.99 128
11.88%
231
19.36%
72
6.00%
115
11.07%
85
7.64%
77
7.45%
85
8.31%
175
16.17%
144
13.37%
20.00 – 29.99 204
18.94%
238
19.95%
128
10.67%
160
15.41%
89
8.00%
118
11.42%
140
13.68%
272
25.13%
181
16.81%
30.00 – 39.99 216
20.06%
221
18.52%
215
17.92%
183
17.63%
145
13.04%
154
14.91%
157
15.35%
224
20.70%
178
16.53%
40.00 – 49.99 217
20.15%
170
14.25%
247
20.58%
187
18.02%
170
15.12%
170
16.46%
147
14.37%
160
14.78%
143
13.28%
50.00 – 59.99 145
13.46%
100
8.38%
195
16.25%
150
14.45%
168
15.50%
178
17.23%
149
14.56%
95
8.78%
93
8.64%
60.00 – 69.99 71
6.59%
57
4.78%
138
11.50%
102
9.83%
144
12.95%
142
13.75%
135
13.20%
45
4.15%
93
8.64%
70.00 – 79.99 39
3.62%
18
1.51%
101
8.42%
41
3.95%
120
10.79%
85
8.23%
70
6.84%
26
2.40%
67
6.22%
80.00 – 89.99 14
1.30%
2
0.17%
58
4.83%
26
2.50%
120
10.79%
60
5.81%
61
5.96%
9
0.83%
40
3.71%
90.00 – 99.99 3
0.28%
1
0.08%
13
1.08%
16
1.54%
33
2.97%
23
2.23%
19
1.86%
0
0%
18
1.67%
100 6
0.56%
0
0%
4
0.33%
4
0.39%
18
1.62%
3
0.29%
7
0.68%
0
0%
3
0.28%