Ко може бити ослобођен полагања пријемног испита?

Кандидати који имају награде са такмичења

Кандидати који имају награде су у обавези да испуне све услове пријаве пријемног испита и конкурса уписа, а ослобођени су самог изласка на испит и добијају максималан број бодова из одговарајућег предмета.

Кандидатима који су као ученици трећег и/или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком нивоу вишеетапних такмичења, у организацији Министарства просвете Републике Србије, из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.
Кандидатима који су као ученици трећег и/или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на међународним такмичењима, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.
За упис на студијски програм Софтверско инжењерство вреднују се награде са такмичења из информатике за пријемни испит из математике.

За пријемни испит на Факултету вреднују се награде кандидата на следећим такмичењима:

1.    Међународна математичка олимпијада (International Mathematical Olympiad – IMO)
       математика
2.    У организацији Министарства просвете и Друштва математичара Србије
       математика – категорија А
       математика – категорија Б
3.    Међународна олимпијада из физике (International Physics Olympiad – IPhO)
       физика
4.    У организацији Министарства просвете и Друштва физичара Србије из физике.
       физика – алфа категорија
       физика – бета категорија
5.    Интернационална олимпијада из информатике (International Olympiad in Informatics – IOI)
       информатика
6.    У организацији Министарства просвете и Друштва математичара Србије
       информатика – категорија А
       информатика – категорија Б

Уколико кандидат има награду из Информатике и конкурише за упис на студијски програм Софтверско инжењерство, њему ће се само при рангирању за овај студијски програм признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике или Физике (или оба) уколико жели да се рангира и на листи студијског програма Електротехника и рачунарство.
Уколико кандидат има награду из Физике и конкурише за упис на студијски програм Електротехника и рачунарство, њему ће се само при рангирању за овај студијски програм признати максималан број поена са пријемног испита. Овај кандидат, међутим, мора полагати пријемни испит из Математике уколико жели да се рангира и на листи за студијски програм Софтверско инжењерство.
Кандидати који имају награде са одговарајућих такмичења попуњавају пријавни лист као да ће полагати испит кога се, на основу награде, ослобађају и добијају максималан број поена. Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Софтверско инжењерство обавезно пријављују математику на пријавном листу било да имају награду из Математике или Информатике или полажу пријемни испит из Математике.
Кандидати који имају награде су у обавези да испуне све услове пријаве пријемног испита и конкурса уписа, а ослобођени су самог изласка на испит и добијају максималан број бодова из одговарајућег предмета.