Упис на Електротехнички факултет

Упис примљених кандидата почеће у понедељак 01.07.2024. год. у 09.30 часова у просторијама Електротехничког факултета.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити  упис уз  Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс  ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ је потребно:

 • индекс (добија се и попуњава приликом уписа)
 • 2 обрасца ШВ-20 (добијају се и попуњавају приликом уписа)
 • две фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
 • извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту;
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД:
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома о освојеној награди на основу које је кандидат добио максималан број бодова на пријемном испиту;
 • Оверена фотокопија решења Агенције за квалификације о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). Оригинал на увид. У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс. Индекс и потврду да су уписани добијају када донесу решење.
 • Потписана изјава о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности (формулар изјаве се добија и попуњава при упису);
 • Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера додатно достављају оверене фотокопије документације која показује да су имали право конкурисања по одговарајућем програму. Оригинали на увид.
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/24. године, ако су стекли право уписа на буџет. приликом уписа достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на основним акадeмским студијама.
 • За самофинансирајуће студенте на студијском програму Електротехника и рачунарство:
  • УПЛАТНИЦА на 144.000,00 динара (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од 36.000,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 2.000,00 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун: 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 80200
  • сврха уплате „Школарина“
 • За самофинансирајуће студенте на студијском програму Софтверско инжењерство (осим студента који су прихватили стипендије):
  • УПЛАТНИЦА на 282.000,00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата у износу од 70.500,00 динара при упису); школарина за стране држављане износи 3.000,00 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 77201
  • сврха уплате „Школарина“
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500,00 динара.
  • жиро рачун: 840-1438666-48
  • модел 97 позив на број 80200
  • сврха уплате „за Универзитет“

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у улици Булевар краља Александра бр. 84 (улаз из улице Кнегиње Зорке) и Banca Intesa у улици Булевар краља Александра бр. 79.

Када се упише кандидат који се налази на ранг листама оба студијска програма, он се брише са ранг листе другог студијског програма на којој се налазио и тиме ослобађа место за упис нових кандидата на студијском програму на коме је био рангиран у оквиру предвиђеног броја за упис на том студијском програму.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не упишу у датом року губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

Ток уписа на Електротехнички факултет

Упис на факултет биће организован у просторијама Електротехничког факултета, Булевар краља Александра 73.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА.

У понедељак, 01.07.2024. и у уторак, 02.07.2024. до 11.30 уписују се кандидати који су, према свом положају на ранг листи и положају црта, стекли право уписа на Електротехнички факултет. Назначени термини су препоручени (да би се избегле гужве). Уколико до понедељка, 01.07.2024. остане неко непопуњено буџетско место за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ), организоваће се прозивка за попуну преосталих места у понедељак, 01.07.2024. у 14.00. Уколико Факултет обезбеди стипендије за студијски програм Софтверско инжењерство, расподела стипендија ће се такође завршити на тој прозивци.

Почев од уторка, 02.07.2024. у 13.00 кандидати се уписују прозивком. Ова фаза уписа односи се на кандидате који се до уторка у 13.00 НИСУ уписали на Електротехнички факултет. Термини назначени за ову фазу уписа су СТРИКТНИ, односно треба доћи у строго назначеном термину.

Понедељак, 01. 07. 2024.

Од 9.30 до 13.45

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који се финансирају из буџета (листа ЕР и листа СИ) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Упис кандидата према листама афирмативних акција. Упис кандидата на студијски програм Софтверско инжењерство који су остварили право на стипендију (листа СИ).

Препоручена сатница – Студијски програм Електротехника и рачунарство

Ранг1 – 8081 – 170171 – 260
Термин09.30 – 10.4511.00 – 12.1512.30 – 13.45

Препоручена сатница – Студијски програм Софтверско инжењерство

Ранг1 – 2021 – 3031 – 30+број стипендија *
Термин09.30 – 10.4511.00 – 12.1512.30 – 13.45

* ако их буде

14.00 Прозивка за буџет и за стипендије за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ)

Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Софтверско инжењерство, прозивају се кандидати за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за овај студијски програм (листа СИ).

Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од места за студијски програм Софтверско инжењерство за које је Факултет обезбедио стипендију, прозивају се кандидати за упис уз стипендију (листа СИ).

Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису, одмах по завршетку прозивке.

Овом прозивком се завршава упис кандидата који се финансирају из буџета на студијском програму Софтверско инжењерство, као и упис кандидата који су стекли право на упис уз стипендију (према листи СИ). Кандидати рангирани изнад црте за буџет на студијском програму Софтверско инжењерство који се не упишу закључно са прозивком за буџет бришу се са ранг листе (сматра се да су одустали).

Од 14.15 до 14.45

Упис кандидата на који су стекли право уписа на прозивци од 14.00.

Од 15 до 16.15

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који се финансирају из буџета (листа ЕР) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ). Упис кандидата према листама афирмативних акција.

Препоручена сатница – Студијски програм Електротехника и рачунарство

Ранг261 – 350
Термин15.00 – 16.15

Препоручена сатница – Студијски програм Софтверско инжењерство

Рангдо тренутне црте за самофинансирање
Термин15.00 – 16.15

Уторак, 02. 07. 2024.

Од 09.30 до 11.30

Упис кандидата који су стекли право уписа (према ранг листи и положају црте која се може пратити на монитору – „семафору“) који се финансирају из буџета (листа ЕР) и кандидата који сами плаћају школарину (листа ЕР и листа СИ).

Препоручена сатница – Студијски програм Електротехника и рачунарство

Ранг351 – до тренутне црте за буџет
Термин09.30 – 11.30

Препоручена сатница – Студијски програм Софтверско инжењерство

Рангдо тренутне црте за самофинансирање
Термин09.00 – 11.30

Упис кандидата према листама афирмативних акција.

11.00 Евидентирање уписаних кандидата према листама афирмативних акција – крај уписа према листама афирмативних акција.

13.00 Почетак прозивке за попуну преосталих места: буџет за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР), самофинансирање за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР) и самофинансирање за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ)

Кандидати се прозивају према обједињеној листи која се формира „учешљавањем“ листе ЕР и листе СИ. На тај начин се највећем броју кандидата омогућава да упишу студијски програм који желе (у статусу који желе). Прозивка се организује по групама, у више термина (у уторак, 02.07.2024. и среду 03.07.2024.), према позицији кандидата на ранг листама (листа ЕРлиста СИ). Детаљна сатница за термине у уторак, 02.07.2024. ће бити објављена у понедељак, 01.07.2024. у 18:00. Кандидати треба да дођу на прозивку у термину који им је одређен на основу позиције на ранг листама.

Кандидати се на самој прозивци изјашњавају о жељеном студијском програму, све док има непопуњених места на оба студијска програма

Уколико до почетка ове прозивке остане непопуњено неко од буџетских места за студијски програм Електротехника и рачунарство, кандидати на прозивци могу да се изјасне за упис у оквиру квоте финансиране из буџета за овај студијски програм (листа ЕР) уколико испуњавају опште услове конкурса који се односе на финансирање из буџета.

Кандидати који стекну право уписа на прозивци добиће број који обавезно предају на упису. Кандидати одмах по добијању броја могу и треба да крену у процедуру уписа.

Прозивка се завршава када се попуне сва места на оба студијска програма.

Кандидати треба да дођу у термину који им је додељен. Кандидати који не дођу у термину који им је додељен (закасне) могу доћи у неком од наредних термина (уколико их буде, односно уколико прозивка није завршена), али у том случају могу да се изјасне само за опције које су и даље на располагању, односно, може им се десити да су сва места на студијском програму који желе да упишу већ попуњена.

Среда, 03. 07. 2024.

10.00 Наставак прозивке за попуну преосталих места.

Детаљна сатница за термине у среду, 03.07.2024. ће бити објављена у уторак, 02.07.2024. у 18.00.

Уколико, евентуално, после завршене прозивке остане неко место или неко од кандидата који су на прозивци узели број одустане од уписа, упис се наставља према ранг листама, најкасније до 12. јула 2024. године.