Пријемни 2022

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША, студената који су школске 2022/2023. године први пут уписали прву годину студија, одржаће се:

 • за студенте студијског програма Електротехника и рачунарство, у петак, 23. септембра 2022.године, у амфитеатру „Никола Тесла“ (56), у 11 часова. Планирани почетак наставе је у понедељак, 26. септембра 2022. године.
 • за студенте студијског програма Софтверско инжењерство, у петак, 30. септембра 2022. године, у амфитеатру „Никола Тесла“ (56), у 11 часова. Планирани почетак наставе је у понедељак, 03. октобра 2022. године.

Позивамо вас да присуствујете свечаном пријему када ћете добити и остале важне информације о студијама.

Резултати пријемног испита у другом уписном року(Прелиминарна ранг листа)

Објављујемо резултате пријемног испита у другом уписном року одржаног 05. септембра 2022. године:

Кандидати, стипендисти пројекта Свет у Србији

Број пријавеИмеПрезимеБрој бодова пријемниУкупан број бодова
1Delcia Silvana Ribeiro DeOliveira8.4048.40
2Abaga NsueDamaso Obiang2.4042.40
4Ngomo NsangJose Luis Alu15.0055.00
5Moyo AsangonoSerapio Bokung0.0040.00
6MelissaDelgado Chang0.0040.00
7JoaquimPedro15.0055.00
8IlungaNgoy Musebo33.0073.00
9Artur Alipio Da SilvaFranco14.4054.40
10AttiogbeKoffi12.6052.60

Кандидат – завршена средња школа у иностранству

Број пријавеИмеПрезимеБрој бодова школаБрој бодова пријемниУкупан број бодова
3МилеМаћешић32.4031.2063.60

Број бодова из средње школе помножен је са 2, а број бодова са пријемног испита је остварен број поена на испиту помножен са 0,6

Евентуалне жалбе на резултате пријемног испита могу се уложити у уторак, 06. Септембра 2022. од 11 до 12 часова у Студентском одсеку.

Пријављени кандидати и обавештење о полагању пријемног испита у другом уписном року

Списак пријављених кандидата

Пријеми испит из Математике одржаће се у понедељак, 05. септембра 2022. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61.

Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс коју су добили приликом предаје докумената.

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита за шк. 2022/23. годину

Према конкурсу Универзитета у Београду, а на основу Правилника о основним академским студијама Електротехничког факултета, у оквиру другог уписног рока пријављују се за упис кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању.
 2. Студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму основних академских студија на другој високошколској установи из области електротехничко и рачунарско инжењерство. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на овај начин, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
 3. Студент Електротехничког факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета ако је положио испите прве студијске године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ на уписаном студијском програму.
 4. Студент Електротехничког факултета коме је престао статус студента у складу са чл. 101 Статута Универзитета у Београду и чл. 74 Статута Факултета (у случају истека законског рока за завршетак студија, исписивањa са студија, неуписивањa школске године…), који је остварио најмање 60 ЕСПБ  на студијском програму.

Лице које се уписује без полагања пријемног може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Пријава кандидата обавиће се од 05. до 15. септембра 2022. године, од  11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Приликом пријаве кандидати предају:

 1. Пријаву на конкурс ( формулар се добија на Факултету)
 2. Молбу (кратки писани захтев са образложењем/ основом за упис)
 3. Докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2, 3 или 4 (диплому о завршеном факултету и додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова и уверење о студирању за прелаз са другог факултета или прелаз на други студијски програм у оквиру ЕТФ-а, решење о испису са студија на основу престанка студија, губитка статуса студента, исписа на лични захтев, неуписивања школске године…..)
 4. Уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству подноси се оверена фотокопија Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду , или потврда да је поступак признавања у току
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис у износу од 8000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200. Сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије.

Оригинална документа се достављају на увид.

 • Захтев за признавање положених испита (формулар Молба – добија се на Факултету)
 • План  и програм студија положених испита

При упису, по добијању решења о признавању испита, плаћа се и накнада за признавање испита према Ценовнику.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 15. октобар 2022. године.

Упис на основне академске студије за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу у школској 2021/2022. години

Према конкурсу Универзитета у Београду за упис на основне академске студије за школску  2022/2023. годину, у оквиру другог уписног рока, на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су у школској 2021/2022. години стекли страну средњошколску исправу.

На основу одлуке Владе Републике Србије, Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента из ове категорије кандидата у статусу студената који се финансирају из буџета, а који према конкурсу стекну право уписа после полагања пријемног испита.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурса) пријава на конкурс је у четвртак, 01. и  у петак, 02. септембра 2022. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800. Прималац је Електротехнички факултет, а сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије

и фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • решење о признавању дипломе – нострификацији
 • извод из Матичне књиге рођених

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у понедељак, 05. септембра, а из Физике у уторак, 06. септембра 2022. године.  O тачном термину и месту полагања кандидати ће бити накнадно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис – Пријемни 2022. Mолимо кандидате да их редовно прате.

Пресек стања након прозивки у уторак, 05. 07. 2021.

Студијски програм Електротехника и рачунарство:

 • подељена су сва буџетска места, ранг последњег прозваног кандидата 607, листа ЕР
 • подељена су сва места за самофинансирање, ранг последњег прозваног кандидата је 855, листа ЕР

Студијски програм Софтверско инжењерство:

 • подељена су сва места за самофинансирање, ранг последњег прозваног кандидата је 482, листа СИ

С обзиром на то да су сва места попуњена и да су формиране листе чекања (од кандидата који су по сатници данас били на прозивкама) упис на Електротехнички факултет је завршен. Места која се, евентуално, упразне због исписа неког од кандидата у наредних неколико дана, попуниће се кандидатима евидентираним на листама чекања. Даљих прозивки неће бити.

Обавештење

Закључно са прозивком у 15:30 подељено је:

 • Електротехника и рачунарство
  • Буџет: сва места
  • Самофинансирање: 104 местa
 • Софтверско инжењерство
  • Самофинансирање: сва места

Обавештење

Закључно са прозивком у 14:00 подељено је:

 • Електротехника и рачунарство
  • Буџет: сва места
  • Самофинансирање: 31 место
 • Софтверско инжењерство
  • Самофинансирање: 38 места

Обавештење

После прве фазе уписа, а пре прозивки, преостало је:

 • Електротехника и рачунарство
  • Буџет: 61 место
  • Самофинансирање: 137 места
 • Софтверско инжењерство
  • Самофинансирање: 42 места

На прозивци од 13:00 подељено је:

 • Електротехника и рачунарство
  • Буџет: 35 места
  • Самофинансирање: 1 место
 • Софтверско инжењерство
  • Самофинансирање: 13 места

Ток уписа за уторак, 05. 07. 2022. и прозивка за попуну преосталих места на Електротехничком Факултету

Молимо кандидате који су по тренутном положају црта стекли право уписа на студијски програм који желе да упишу (ЕР буџет, рангови бољи или једнаки 492, СИ самофинансирање, рангови бољи или једнаки 241), да дођу на упис у јутарњим терминима у уторак, 05.07.2022. односно од 9:30 до 11:30.

Имајте у виду да ће се црте још мало „спуштати“ у овом термину, тако да ће и кандидати који су неколико места испод ових рангова вероватно моћи да се упишу и пре прозивке.

Прозивка за попуну преосталих места на Електротехничком Факултету почеће у 13:00.

Прозивка ће се одвијати у више група, односно термина.

Прозивка се односи на кандидате који се до тренутка почетка првог термина, у уторак, 05.07.2022. у 13:00 нису уписали на Електротехнички факултет. Молимо вас да имате у виду да ћемо сматрати да сте одустали од уписа на наш Факултет уколико не дођете на прозивку. Молимо вас да на прозивку дођете у складу са додељеним терминима, да би се избегле гужве и непријатности. Уколико закасните на свој термин, можете доћи у неком од наредних термина, али у том случају имате мању могућност избора јер је могуће да ће се попунити места на студијском профилу који вас занима. На почетку сваког термина, прозивају се кандидати који су каснили на претходне термине, и уколико таквих кандидата има, прво се они изјашњавају. Препоручено је ношење маски и држање међусобног растојања. Прозивка се организује у сали 65. У салу може да уђе само кандидат или једна особа уместо кандидата („једна особа по кандидату“). Када бас прозовемо, уколико има још увек празних места на оба студијска програма, треба да се изјасните за студијски програм који желите да упишете. Уколико су, у тренутку када вас прозовемо, остала места само на једном студијском програму, можете да се изјасните да желите да упишете тај студијски програм или да одустанете. За оба студијска програма, формираће се и „листе чекања“ које се „активирају“ уколико се у неколико наредних дана неко испише са Електротехничког факултета.

Термини у уторак, 05. 07. 2022.

13:00 кандидати са више или једнако од 60,02 бодова (рангови ЕР – 561 односно СИ – 345)

14:00 кандидати са мање од 60,02 поена а више или једнако од 56,00 бодова (рангови ЕР – 679 односно СИ – 459)

15:30 кандидати са мање од 56,00 поена а више или једнако од 52,06 бодова (рангови ЕР – 796 односно СИ – 567)

16:30 кандидати са мање од 52,06 поена а више или једнако од 48,02 бодова (рангови ЕР – 893 односно СИ – 662)

Кандидати које прозовемо могу да се упишу непосредно након што смо их прозвали. Уколико се уписујете као самофинасирајући студент, имате довољно времена да уплатите школарину у упишете се.

У фази прозивке „семафор“ није активан.

После сваког термина објавићемо тренутно стање, односно колико је места остало.

Уколико после последњег термина предвиђеног за уторак преостане места, прозивке се настављају у среду, 06.07.2022, према терминима који ће бити објављени у уторак 05.07.2022. у 18:00.