Пол кандидата

Пол2006*2007*2008*200920102011201220132014
мушки691
80.07%
674
78.46%
608
76.67%
586
79.08%
627
79.97%
640
79.01%
708
71.30%
768
72.18%
815
70.02%
женски172
19.93%
185
21.54%
185
23.33%
155
20.92%
157
20.03%
170
20.99%
285
28.70%
296
27.82%
349
29.98%
Број кандидата / Проценат укупног броја кандидата

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.

Пол201520162017201820192020202120222023
мушки899
71.01%
925
70.66%
793
69.75%
809
67.14%
749
67.17%
730
67.47%
767
67.58%
786
67.64%
733
66.88%
женски367
28.99%
384
29.34%
344
30.25%
396
32.86%
366
32.83%
352
32.53%
368
32.42%
376
32.36%
363
33.12%
Број кандидата / Проценат укупног броја кандидата