Формирање ранг листа

Приликом пријављивања на конкурс за упис на Електротехнички факултет кандидати конкуришу истовремено за оба студијска програма: Електротехника и рачунарство и Софтверско инжењерство Својом првом жељом опредељују се за један студијски програм, и ако, после рангирања, добију буџетско место на студијском програму прве жеље, неће се рангирати на листама за други студијски програм.

Под ранг листом Факултета у наставку текста се подразумева ранг листа сваког студијског програма који има своју квоту за упис.

Након обављеног пријемног испита формира се ранг листа кандидата за сваки студијски програм. Место на ранг листи и број укупно остварених бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам финансирати школарину. Приликом пријављивања, кандидати конкуришу за оба студијска програма. Кандидати бирањем једног студијског програма изражавају своју прву жељу уписа, а рангирају се по правилима рангирања.
Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали рангирани до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета налазе се само на листи изабраног студијског програма.
Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали „испод црте“ (лошије су рангирани од броја места одобреног за упис на терет буџета) налазе се на обе листе уколико су полагали одговарајуће пријемне испите.

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали рангирани до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета налазе се само на листи изабраног студијског програма. Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали „испод црте“ (лошије су рангирани од броја места одобреног за упис на терет буџета) налазе се на обе листе, уколико су полагали одговарајуће пријемне испите.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета, који је одређен Конкурсом, за студијски програм Електротехника и рачунарство, и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат који сам плаћа школарину може бити уписан ако се на ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен овим Конкурсом, за одговарајући студијски програм Факултета, и ако освоји најмање 30 бодова.

Кандидат који има мање од 30 бодова неће се налазити на ранг листама за упис.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом Конкурсу не упише у року који је предвиђен процедуром уписа, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на ранг листи, у року утврђеном процедуром уписа.

Уколико после уписа по Конкурсу буде слободних места, на иста могу да конкуришу сви заинтересовани кандидати који су на једном од факултета Универзитета у Београду полагали пријемни испит из Математике (на студијски програм Електротехника и рачунарство и студијски програм Софтверско инжењерство) или Физике (на студијски програм Електротехника и рачунарство).