Правила о одржавању пријемног испита

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ СА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА! БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ!

 1. Испит је писмени и траје 3 (три) сата ефективно.
 2. На испит треба понети документ за идентификацију (лична карта или пасош) и потврду о пријави потписану приликом подношења  докумената.  
 3. Текст задатака, свеску за израду задатака, образац за одговоре и оловку кандидат добија од дежурног.
 4. Пре почетка испита дежурни ће проверити ИДЕНТИТЕТ КАНДИДАТА као и податке које је кандидат уписао на образац за одговоре.
 5. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола, тако да на столу остане само  потврда о пријави, прибор добијен од дежурног и флаширана вода или сок у оригиналном паковању. У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче, сокове, чоколаде и слично, осим у случају када је то неопходно због здравстеног стања кандидата, а о чему кандидати морају информисати надлежну Комисију у време пријаве на Конкурс, односно предаје докумената.
 6. На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (на пример, рачунара у било којем облику, мобилних телефона, паметних сатова и слично). Потребу за медицинским помагалима (инсулинске инекције, слушни апарати, лекови и слично) кандидати морају пријавити надлежној Комисији факултета у време пријаве на Конкурс, односно предаје докумената. Кандидати су у обавези да све електронске уређаје одложе на одговарајућа, за то предвиђена, места, укључујући и сатове. Информације о протеклом и преосталом времену кандидати ће добити путем разгласа.
 7. Кандидат на образац за одговоре, на  делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује презиме, име родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави.
 8. После поделе задатака кандидат уписује на  предвиђено место на обрасцу за одговоре шифру задатка која је написана на тексту задатка. Скреће се пажња кандидату да уколико не напише шифру задатка, задатак не може бити прегледан. Образац који нема шифру доноси по сваком задатку исти број негативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни!
 9. Кандидат НЕ СМЕ стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који на било који начин додатно означи образац за одговоре биће АУТОМАТСКИ дисквалификован.
 10. Број задатака је 20. Укупан број поена је 100. Сви задаци НЕ ДОНОСЕ исти број поена.
 11. Кандидат решава задатак у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат заокружује један одговор у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка.
 12. За сваки задатак понуђено је 6 одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор ДОНОСИ ПУН БРОЈ ПОЕНА предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси негативне поене. Број негативних поена дефинисан је у тексту задатака из предмета који се полаже. Одговор „НЕ ЗНАМ“ (на обрасцу за одговоре означен словом Н) не доноси никакве поене (ни позитивне ни негативне).
 13. ОБАВЕЗНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Скреће се пажња да кандидат мора заокружити одговор „НЕ ЗНАМ“ ако није урадио одговарајући задатак.
 14. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО никакво БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА.
 15. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (на пример, џепни рачунар, мобилни телефон, цедуљице и слично), биће удаљени са испита и дисквалификовани.  
 16. Скреће се пажња кандидатима да је на испиту забрањен разговор са дежурнима, те да се позивање на усмено добијена (погрешна) упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења биће саопштавана благовремено.
 17. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем рукеДежурни узима образац за одговоре од кандидата и потписује потврду о пријави, текст задатка и свеску који остају кандидату.
 18. Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да сте предали задатак!
 19. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC, с обзиром да испит траје само 3 сата, осим у случају када је то неопходно због здравственог стања кандидата, а о чему кандидати морају информисати надлежну Комисију у време пријаве на Конкурс, односно предаје докумената.
 20. Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на вратима показују се потписана потврда о пријави, текст задатка и свеска.  Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита.
 21. Пола сата пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре.
 22. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће се благовремено.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ СА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА! БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ!

Примере правилно и неправилно попуњеног листића можете погледати на дну текста.

Скрећемо вам пажњу на следеће:

 • Читко попуните презиме, име родитеља, име и број пријаве на врху стране.
 • Упишите шифру задатка
 • У сваком реду мора бити заокружен један од понуђених одговора.
 • У реду не сме бити више заокружених или прецртаних одговора.
 • На листићу не смеју да постоје никаква друга обележја.
 • Кад се листић пресавије, подаци о кандидату морају бити сакривени и без икаквих обележја на задњој страни.
Неправилно попуњен листић
Неправилно попуњен листић
Правилно попуњен листић
Правилно попуњен листић
Правилно пресавијен листић
Правилно пресавијен листић