Физика

Параметар2006*2007*2008*200920102011201220132014
Број кандидата који су се пријавили за квалификациони испит из физике1611211371109297138178161
Број кандидата који су ослобођени полагања квалификационог испита на основу успеха на такмичењима321723231914253331
Број кандидата који нису изашли на квалификациони испит5724282569103523
Просечан освојени број бодова на квалификационом испиту59.1349.0441.1951.7549.0646.9550.4538.3942.72

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.

Параметар201520162017201820192020202120222023
Број кандидата који су се пријавили за квалификациони испит из физике1912572001781771528914794
Број кандидата који су ослобођени полагања квалификационог испита на основу успеха на такмичењима313836343324213731
Број кандидата који нису изашли на квалификациони испит45322718204605436
Просечан освојени број бодова на квалификационом испиту49.7649.7046.2455.7452.9649.6642.6934.6438.26
Број поена Број кандидата
2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013
мање од 0 0
0%
1
0.83%
0
0%
0
0%
0
0%
1
1.35%
1
0.97%
2
1.82%
0.00 – 9.99 1
0.96%
4
3.31%
4
4.65%
1
1.61%
3
4.48%
5
6.76%
6
5.83%
3
2.73%
10.00 – 19.99 3
2.88%
12
9.92%
12
13.75%
5
8.06%
9
13.43%
10
13.51%
10
9.71%
12
10.91%
20.00 – 29.99 10
9.62%
17
14.05%
16
18.60%
7
11.29%
4
5.97%
11
14.86%
10
9.71%
19
17.27%
30.00 – 39.99 13
12.50%
18
14.88%
14
16.28%
10
16.13%
9
13.43%
5
6.76%
10
9.71%
29
26.36%
40.00 – 49.99 11
10.58%
18
14.88%
12
13.95%
5
8.06%
5
7.46%
6
8.11%
12
11.65%
24
21.82%
50.00 – 59.99 13
12.50%
7
6.61%
11
12.79%
13
20.97%
16
23.88%
10
13.51%
13
12.62%
10
9.09%
60.00 – 69.99 14
13.46%
11
9.09%
4
4.65%
5
8.06%
8
11.94%
8
10.81%
15
14.56%
3
2.73%
70.00 – 79.99 15
14.42%
10
8.26%
8
9.30%
8
12.90%
5
7.46%
8
10.81%
11
10.68%
2
1.82%
80.00 – 89.99 13
12.50%
16
13.22%
5
5.81%
4
6.45%
6
8.96%
6
8.11%
9
8.74%
5
4.54%
90.00 – 99.99 8
7.69%
5
4.13%
0
0%
3
4.84%
2
2.99%
4
5.41%
4
3.88%
1
0.91%
100 3
2.88%
1
0.83%
0
0%
1
1.61%
0
0%
0
0%
2
1.94%
0
0%

*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.

Број поена Број кандидата
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
мање од 0 0
0%
2
1.37%
1
0.53%
0
0%
6
4.84%
0
0%
1
0.94%
1
1.12%
1
1.08%
2
3.45%
0.00 – 9.99 4
3.74%
4
2.74%
3
1.60%
1
0.73%
1
0.79%
0
0%
3
2.83%
3
3.37%
10
10.75%
11
18.96%
10.00 – 19.99 13
12.15%
17
11.64%
9
4.81%
11
8.03%
5
3.97%
6
4.84%
13
12.26%
13
14.60%
13
13.97%
9
15.52%
20.00 – 29.99 20
18.69%
18
12.33%
20
10.70%
20
14.60%
18
14.29%
13
10.48%
11
10.38%
7
7.86%
21
22.58%
4
6.9%
30.00 – 39.99 18
16.82%
17
11.64%
37
19.79%
27
19.70%
13
10.32%
24
19.35%
10
9.43%
21
23.59%
20
21.51%
10
17.24%
40.00 – 49.99 14
13.08%
15
10.27%
28
14.97%
12
8.76%
18
14.29%
14
11.29%
20
18.78%
17
19.10%
6
6.45%
2
3.45%
50.00 – 59.99 18
16.82%
17
11.64%
29
15.51%
31
22.63%
14
11.11%
18
14.52%
13
12.26%
9
10.11%
7
7.53%
8
13.79%
60.00 – 69.99 7
6.54%
18
12.33%
21
11.23%
21
15.33%
14
11.11%
20
16.13%
7
6.60%
7
7.86%
8
8.60%
1
1.72%
70.00 – 79.99 5
4.67%
17
11.64%
20
10.70%
10
7.30%
17
13.49%
12
9.68%
9
8.49%
6
6.74%
5
5.38%
3
5.17%
80.00 – 89.99 2
1.87%
9
6.16%
14
7.49%
2
1.46%
17
13.49%
12
9.68%
13
12.26%
2
2.24%
1
1.08%
3
5.17%
90.00 – 99.99 3
2.80%
6
4.11%
3
1.60%
0
0%
7
5.55%
4
3.23%
5
4.71%
3
3.37%
0
0%
4
6.9%
100 3
2.80%
6
4.11%
2
1.07%
2
1.46%
2
1.59%
1
0.81%
1
0.94%
1
1.12%
1
1.08%
1
1.72%