Упис по афирмативним акцијама

Упис који се врши применом афирмативних мера за лица са инвалидитетом и за лица која су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са Програмом уписа студената са инвалидитетом, Смерницама за полагање пријемног испита особа са инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом, односно у складу са Програмом уписа студената припадника ромске националне мањине, који чине саставни део овог упутства.

Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и смештај према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2023/2024. годину.