Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писаним путем образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Канцеларији за студенте са инвалидитетом на телефон 065‑3031‑261 или електронском поштом на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Канцеларија за студенте са инвалидитетом налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б.

Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом.

Упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија, као и упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом.

Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и мишљење којим се утврђује статус кандидата/студента за упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2024. године.

Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом Канцеларији за студенте са инвалидитетом, на прописаном обрасцу.