Пријемни 2019

Коначна ранг листа кандидата за упис у септембарском уписном року

Објављујемо коначну ранг листу кандидата који су полагали пријемни испит за упис на основне академске студије у септембарском уписном року:

РангБрој пријавеИме и презиме кандидатаБрој бодова из школеБрој бодова на пријемном испитуУКУПНО БОДОВА
14W.M. Heshan C. Weerasinghe36,3444,8281,16
22Алекса Рачић38,2836,3674,64
31Лука Лабало33,9427,3661,3
43Јелена Видаковић33,8418,7852,62

Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се у понедељак, 09.09.2019. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 13 часова.

Кандидати  који се уписују обавезни су да на упис дођу лично.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се при упису)
 • 2 попуњена пријавна листа, образац ШВ-20 (добијају се при упису)
 • две фотографије димензија 3.5×4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда
  • диплома о завршеној средњој школи
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у септембарском уписном року

РангБрој пријавеИме и презиме кандидатаБрој бодова из школеБрој бодова на пријемном испитуУКУПНО БОДОВА
14W.M. Heshan C. Weerasinghe36,3444,8281,16
22Алекса Рачић38,2836,3674,64
31Лука Лабало33,9427,3661,3
43Јелена Видаковић33,8418,7852,62

Коначна ранг листа примљених кандидата и информације о упису биће објављени у петак, 06.9.2019. године у поподневним часовима.

Резултати полагања пријемног испита из математике у септембарском уписном року одржаног 04.9.2019. год.

Број пријаве кандидатаИме и презиме кандидатаБрој поена од максималних 100*
1Лука Лабало45,6
2Алекса Рачић60,6
3Јелена Видаковић31,3
4W.M. Heshan C. Weerasinghe74,7

* На ранг листи број поена на пријемном испиту множи се са 0,6.

Евентуалне жалбе на резултате пријемног испита из Математике могу се уложити лично у четвртак, 05.9.2019. године, у Студентском одсеку, соба 92, у 11 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Прелиминарна ранг листа биће објављена у четвртак, 05.9.2019. године у поподневним часовима.

Пријављени кандидати и полагање пријемног испита у другом уписном року

Списак пријављених кандидата

Пријеми испит из Математике одржаће се у среду, 04. септембра 2019. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс коју су добили приликом предаје докумената.

Термини полагања пријемног испита у другом уписном року

Пријеми испит из Математике одржаће се у среду, 04. септембра 2019. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријеми испит из Физике одржаће се у четвртак, 05. септембра 2019. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс коју су добили приликом предаје докумената.

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2019/2020. годину за држављане Републике Србије који су у школској 2018/2019. години стекли страну средњошколску исправу

У другом, септембарском уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су у школској 2018/2019. години стекли страну средњошколску исправу, а нису конкурисали у првом уписном року.

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском уписном року Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента, у статусу студената који се финансирају из буџета.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурса) пријава на конкурс је у пoнедељак, 02. и  у уторак, 03. септембра 2019. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800. Прималац је Електротехнички факултет, а сврха уплате: Пријава на конкурс за упис

и фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • решење о признавању дипломе – нострификацији

Фотокопије не морају бити оверене и не враћају се.

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у среду, 04. септембра, а из Физике у четвртак, 05. септембра 2019. године.  O тачном термину и месту полагања кандидати ће бити накнадно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис – Пријемни 2019. Mолимо кандидате да их редовно прате.

Завршен упис

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Попуњена су сва места.

Ранг последњег уписаног кандидата:

Студијски програмРангБрој бодова
ЕР – Електротехника и рачунарство
буџет
53468.20
ЕР – Електротехника и рачунарство
самофинансирање
92751.46
СИ – Софтверско инжењерство
буџет
3491.42
СИ – Софтверско инжењерство
самофинансирање
69451.04

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Завршен је упис кандидата који се финансирају из буџета на студијском програму Софтверско инжењерство.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програмцрта за буџетцрта за самоф.
ЕР – Електротехника и рачунарство491632
СИ – Софтверско инжењерство34298

Термини прозивки

Понедељак, 01. 07. 2019. 13:00 Прозивка за буџет и за стипендије (ако их буде) за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ)

Уторак, 02. 07. 2019. 10:30 Евидентирање уписаних кандидата према листама афирмативних акција – крај уписа према листама афирмативних акција

Уторак, 02. 07. 2019. 11:00 Прозивка за буџет за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР)

Уторак, 02. 07. 2019. 15:00 Прозивка за самофинансирање за оба студијска програма (листа ЕР и листа СИ)

Упис на Електротехнички факултет

Упис на Електротехнички факултет почиње у понедељак, 01.07.2019. у 9:30 у просторијама Факултета. Детаљна сатница се може наћи овде.

Моле се кандидати да се упознају са правилима, начином и током уписа на Електротехнички факултет да не би дошли у ситуацију да изгубе право на упис. Скрећемо вам пажњу да сваки факултет дефинише поступак уписа у складу са својим специфичним потребама и да правила која важе на једном факултету не морају да важе на неком другом факултету.

Молимо кандидате који су на ранг листи „испод црте“ да не одустају и да прате ток уписа уколико желе да се упишу на Електротехнички факултет. Наша процена је да ће сви кандидати који имају укупно више од 61 бода моћи да се упишу на наш Факултет. С обзиром на то да је велики број канадидата конкурисао на више факултета, практично сви кандидати који су на ранг листама имају шансу да се упишу, уколико се придржавају тока уписа.

Молимо кандидате који су на ранг листи „испод црте“ да имају у виду да се иницијални положаји црта релативно брзо мењају када почне упис. Ранг кандидата се не мења у току уписа.

Положаји црта и број уписаних кандидата на сваком студијском програму (ЕР или СИ) у сваком од статуса студија (буџет/самофинансирање) може да се прати на монитору („семафору“) који ће бити постављен у холу Факултета. Када положај црте на неком студијском програму падне на ранг који је већи или једнак вашем рангу, можете се одмах уписати на тај студијски програм. На пример, кандидат рангиран као 453 на листи ЕР иницијално не може да се упише као буџетски студент, али стиче то право када се црта за буџет на ЕР листи спусти на ранг 453 (или лошији од тог ранга).

Кандидатима који су испод црте за буџет, а имају право да се упишу као самофинансирајући студенти по тренутном положају црта и имају право на буџет по правилима, се саветује да сачекају прозивку за буџет.

ПРОЗИВКЕ се односе само на оне кандидате који се до тог момента НИСУ уписали, а налазе се на ранг листи студијског програма за који се врши прозивка и желе да упишу тај студијски програм.

Прозивке ће бити организоване на Електротехничком факултету, у сали 65 и потребно је да на прозивци буде кандидат лично, или неко у његово име. Упис прозваних кандидата обавља се непосредно после прозивке, што значи да је потребно да имате припремљена сва документа потребна за упис.

Прозивка за конкретан студијски програм (ЕР или СИ) и статус студија (буџет/самофинансирање) је последњи термин када се можете уписати на тај студијски програм у том статусу. Уколико се до тренутка прозивке за конкретан студијски програм и статус нисте уписали и не дођете на прозивку, ми сматрамо да сте одустали и више се не можете уписати на тај студијски програм у том статусу.

Термини прозивки

Понедељак, 01. 07. 2019. 13:00 Прозивка за буџет и за стипендије (ако их буде) за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ)

Уторак, 02. 07. 2019. 10:30 Евидентирање уписаних кандидата према листама афирмативних акција– крај уписа према листама афирмативних акција

Уторак, 02. 07. 2019. 11:00 Прозивка за буџет за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР)

Уторак, 02. 07. 2019. 15:00 Прозивка за самофинансирање за оба студијска програма (листа ЕР и листа СИ)