Решења са пријемних испита

Сви кандидати на пријемном испиту раде исте задатке. Међутим, листови са задацима које кандидати добијају се могу међусобно разликовати по редоследу задатака и по редоследу понуђених одговора у задацима. Различити листови са задацима су означени различитим шифрама.

На сајту је приказан само један лист са задацима са својом шифром. Сви кандидати који нису имали наведену шифру задатка не могу идентификовати задатке само по редном броју, односно не могу идентификовати тачан одговор само на основу слова под којим је означен већ морају користити текст задатка, односно текст одговора.

Задаци са Пријемног 2023

Задаци из математике са означеним тачним одговорима
Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2022

Задаци из математике са означеним тачним одговорима
Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2021

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2020

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2019

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2018

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2017

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2016

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2015

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2014

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2013

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2012

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2011

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2010

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2009

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2008

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2007

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2006

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2005

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2004

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима – прва страна
 Задаци из математике са означеним тачним одговорима – друга страна
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима

Задаци са Пријемног 2003

 Задаци из математике са означеним тачним одговорима
 Задаци из физике са означеним тачним одговорима