Упис – додатне напомене

На семафору (монитору) се приказују подаци који кандидатима који су остали „испод црте“ омогућавају да прате ток уписа и да процене своје шансе да се упишу на жељени студијски програм. Наизменично се приказују подаци за обе листе о тренутном положају „црта“ и броју кандидата који су се до тог тренутка уписали на Факултет у неком статусу (буџет или самофинансирање).

У току уписа, ранг кандидата се НЕ МЕЊА, односно остаје исти као на листама које су објављене у холу и на сајту Факултета. У току уписа се МЕЊА положај црте, односно ранг последњег кандидата који може да се упише на Факултет. Тренутни положај црта се исписује на монитору. Кандидат може да се упише на студијски програм уколико је његов ранг бољи или једнак положају црте.

На пример, кандидат који је на листи за студијски програм Електротехника и рачунарство 405-ти може да се упише као буџетски студент тек када се на монитору покаже да је црта за буџет на студијским програму Електротехника и рачунарство 405 (или је црта на позицији већој од 405).

Моле се кандидати који су „испод црте“ да не одустају јер подаци од претходних година показују да се црте спуштају и за неколико десетина места (што највише зависи од кандидата који су конкурисали на неколико факултета па заправо одустану од уписа на Електротехнички факултет).

Посебно се моле кандидати који имају шансе за буџет да се не уписују као самофинансирајући студенти већ да сачекају прозивку за буџет.

ПРОЗИВКЕ се односе само на оне студенте који се до тог момента НИСУ уписали, а налазе се на ранг листи студијског програма за који се врши прозивка и желе да упишу тај студијски програм.

После прозивке за буџет сви кандидати који су према иницијалној ранг листи могли да се упишу као буџетски студенти се БРИШУ с листа и више се НЕ МОГУ уписати на Факултет (сматра се да су одустали).