Упис држављана Србије који су имаоци стране средњошколске исправе

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким условима као и други кандидати, ако му се призна стечена страна средњошколска исправа.

Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране средњошколске исправе могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања.

Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2023/2024. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије. Ови кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.

Држављани Републике Србија који имају страну средњошколску исправу стечену у школској 2023/2024. години и који имају решење о признавању дипломе или потврду о започетом поступку признавања могу конкурисати за упис у оквиру квоте дефинисане за основна буџетска места утврђена Одлуком Владе и у оквиру првог уписног рока. У овом случају кандидати не могу конкурисати за посебна буџетска места утврђена Одлуком Владе у другом уписном року.