Пријемни 2017

Коначна ранг листа кандидата за упис у септембарском уписном року

Објављујемо коначну ранг листу кандидата који су полагали пријемни испит за упис на основне академске студије у септембарском уписном року:

РангБрој пријавеИме и презиме кандидатаБрој бодова из школеБрој бодова на пријемном испитуУКУПНО БОДОВА
12Сара Лабало40.0044.4684.46
21Матеја Самуиловић39.2835.5874.86
33Филип Пајовић36.3223.0459.36

Упис кандидата обавиће се у понедељак, 11.09.2017. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 13 часова.

Кандидати  који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се при упису)
 • 2 попуњена пријавна листа, образац ШВ-20 (добијају се при упису)
 • две фотографије димензија 3.5×4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда
  • диплома о завршеној средњој школи
  • извод из матичне књиге рођених
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА СЕ ПОДНОСЕ  НА УВИД

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у септембарском уписном року

РангБрој пријавеИме и презиме кандидатаБрој бодова из школеБрој бодова на пријемном испитуУКУПНО БОДОВА
12Сара Лабало40.0044.4684.46
21Матеја Самуиловић39.2835.5874.86
33Филип Пајовић36.3223.0459.36

Евентуалне жалбе Декану могу се поднети у петак, 08.9. 2017. године у Студентском одсеку, соба 92, у 11часова. Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена у петак, 08.9.2017. у поподневним часовима.

Резултати полагања пријемног испита из математике у септембарском уписном року

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОГ 06.9.2017.

Број пријаве кандидатаИме и презиме кандидатаБрој поена са пријемног испита (од максималних 100*)
1Матeја Самуиловић59,3
2Сара Лабало74,1
3Филип Пајовић38,4

* Број поена на пријемном испиту множи се са 0,6

Евентуалне жалбе на резултате пријемног испита из Математике могу се уложити лично у четвртак, 07.9.2017. године, у Студентском одсеку, соба 92, у 12 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Прелиминарна ранг листа биће објављена у четвртак, 07.9.2017. године у поподневним часовима.

Евентуалне жалбе Декану моћи ће се поднети у петак, 08.9. 2017. године у Студентском одсеку, соба 92, у 11 часова.

Одлуке по жалбама биће објављене у 15 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена у петак, 08.9.2017. у поподневним часовима.

Списак пријављених кандидата и полагање пријемног испита у септембарском уписном року

 Списак пријављених кандидата

Евентуалне примедбе на податке и бодове из школе, кандидати могу уложити у уторак, 05. септембра, од 11 до 12 часова, у Студентском одсеку.

Пријеми испит из Математике одржаће се у среду, 06. септембра 2016. године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс, коју су добили приликом предаје докумената.

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2017/2018. годину

У другом, септембарском уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години стекли страну средњошколску исправу, а нису конкурисали у првом уписном року .

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском уписном року Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента, у статусу студената који се финансирају из буџета.

Након пријављивања кандидати полажу пријемни испит и морају остварити минимум бодова колико је имао последњи уписани студент на терет буџета у јунском уписном року. Ови студенти се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурса) пријава на конкурс је у петак, 01. и у понедељак, 04. септембра 2017. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у среду, 06. септембра, а из Физике у четвртак, 07. септембра 2017. године, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис Пријемни 2017. Mолимо кандидате да их редовно прате.

Завршен упис

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Попуњена су сва места.

Ранг последњег уписаног кандидата:

Студијски програмРангБрој бодова
ЕР – Електротехника и рачунарство
буџет
52064,20
ЕР – Електротехника и рачунарство
самофинансирање
102543,22
СИ – Софтверско инжењерство
буџет
3288,60
СИ – Софтверско инжењерство
стипендије
4185,62
СИ – Софтверско инжењерство
самофинансирање
71344,94

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 519
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 32
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 41

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програмцрта за самофинансирањеуписано
ЕР – Електротехника и рачунарство64156
СИ – Софтверско инжењерство34486

Осам стипендија на студијском програму Софтверско инжењерство за кандидате у статусу самофинансирајућих студената

Партнерске компаније са којима сарађујемо обезбедиле су 8 стипендија за једногодишње школарине, које ће бити додељене кандидатима који се уписују први пут у прву годину студија у школској 2017/18. години. Пет пуних стипендија за годишњу школарину обезбедила је компанија „Nordeus“, а по једну пуну стипендију компаније „Endava“, „ATOS“ и „Merit Solutions“.

Захваљујемо се компанијама донаторима стипендија за школарину, што су и ове године препознали квалитет наших будућих студената и развој информатичког друштва у Србији.

Стипендије ће бити додељене према ранг листи. Првих 8 кандидата који прихвате стипендије на основу редоследа на ранг листи биће ослобођени плаћања пуне цене школарине у првој години студирања.

Молимо заинтересоване кандидате да се обрате Комисији за упис, руководиоцу уписа др Јелени Ћертић, у уторак, 04.07.2017. до 12 часова. Коначна расподела стипендија обавиће се заједно са прозивком за преостала буџетска места у уторак, 04.07.2017. у 13 часова.

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програмцрта за буџетцрта за самоф.
ЕР – Електротехника и рачунарство424559
СИ – Софтверско инжењерство30222