Упис припадника ромске националне мањине

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

ИСПРАВИТИ ЛИНКОВЕ

Упис:

 1. Кандидати који желе да у школској 2022/2023. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи прилажу и следећа документа:
  • изјаву у писаној форми да је ромске националности – модел изјаве;
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине – модел препоруке;
 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте која је одобрена одлуком Владе РС за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.
 3. После завршеног полагања пријемних испита (испита за проверу сколонсти и способности) кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине из тачке 1., а положили су пријемни испит (испит за проверу склоности и способности) рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
 4. Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад.
 5. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење:

 1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
 3. Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду и годишњим конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената.