Коначне ранг листе

Није било прихваћених примедби на прелиминарне резултате пријемних испита.

Није било прихваћених жалби Декану на прелиминарне ранг листе.

Коначне ранг листе кандидата (исте као прелиминарне ранг листе):

ЕР – Електротехника и рачунарство

СИ – Софтверско инжењерство

Иницијални положаји црта (пре почетка уписа) су:

  • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 400
  • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – самофинансирање 538
  • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 30
  • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – самофинансирање 176

Напомена: места резервисана за кандидате по афирмативним мерама су умањила број самофинансирајућих места.
2 места на ЕР и 4 места на СИ.

Kандидати који су стекли право уписа по афирмативним мерама:

  ЕР – Припадници ромске националне мањине

  СИ – Припадници ромске националне мањине

  ЕР – Лица са инвалидитетом

  СИ – Лица са инвалидитетом