Упис на Електротехнички факултет

Поштовани кандидати

Упис на Електротехнички факултет почиње у понедељак, 03.07.2023. у 9:30 у просторијама Факултета. Детаљна сатница се може наћи ОВДЕ.

Кандидати ће имати помоћ у испуњавању индекса и потребних формулара. Скреће се пажња кандидатима да после сређивања докумената и испуњавања формулара морају да оду у собу 60 у којој се врши упис.

Моле се кандидати да се упознају са правилима, начином и током уписа на Електротехнички факултет да не би дошли у ситуацију да изгубе право на упис. Скрећемо вам пажњу да сваки факултет дефинише поступак уписа у складу са својим специфичним потребама и да правила која важе на једном факултету не морају да важе на неком другом факултету.

Молимо кандидате који су на ранг листи „испод црте“ да не одустају и да прате ток уписа уколико желе да се упишу на Електротехнички факултет. Наша процена је да ће сви кандидати који имају укупно више од 55 бодова моћи да се упишу на наш Факултет. С обзиром на то да је велики број кандидата конкурисао на више факултета, практично сви кандидати који су на ранг листама имају шансу да се упишу, уколико се придржавају тока уписа. У некој од претходних вести, објавили смо упоредни преглед рангова који су били довољни за упис на наш Факултет за неколико претходних година. Можете и сами видети да ти рангови доста варирају од године до године, и да је због тога важно да не одустајете, да се придржавате тока уписа и, уколико сте „испод црта“ искористите своје шансе.

Молимо кандидате који су на ранг листи „испод црте“ да имају у виду да се иницијални положаји црта релативно брзо мењају када почне упис. Ранг кандидата се не мења у току уписа.

Положаји црта и број уписаних кандидата на сваком студијском програму (ЕР или СИ) у сваком од статуса студија (буџет/самофинансирање) може да се прати на монитору („семафору“) који ће бити доступан и преко интернет стране UPIS. Када положај црте на неком студијском програму падне на ранг који је већи или једнак вашем рангу, можете се одмах уписати на тај студијски програм. На пример, кандидат рангиран као 453 на листи ЕР иницијално не може да се упише као буџетски студент, али стиче то право када се црта за буџет на ЕР листи спусти на ранг 453 (или лошији од тог ранга).

Кандидатима који су испод црте за буџет, а имају право да се упишу као самофинансирајући студенти по тренутном положају црта и имају право на буџет по Општим условима Конкурса за упис на Универзитет у Београду https://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php, се саветује да сачекају прозивку за буџет.

Kандидати који су рангирани у оквиру буџетских квота а немају право на буџет по Општим условима Конкурса за упис на Универзитет у Београду https://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php долазе на упис у складу са препорученим термином на основу оствареног ранга.

Молба је да се придржавате препоручених сатница да би се избегле непотребне гужве. Такође вас молимо да текуће информације везане за ток уписа пратите преко интернет стране https://prijemni.etf.bg.ac.rs/. Додатно, за информације о самом току уписа отворен је телефонски број +381652409336. Број ће бити активан од понедељка 03.07. од 9 часова и биће активан у току уписа, осим у фазама прозивки.

ПРОЗИВКЕ се односе само на оне кандидате који се до тог момента НИСУ уписали, а налазе се на ранг листи студијског програма за који се врши прозивка и желе да упишу тај студијски програм.

Прозивке ће бити организоване на Електротехничком факултету, у сали 65 и потребно је да на прозивци буде кандидат лично, или неко у његово име. Упис прозваних кандидата обавља се непосредно после прозивке, што значи да је потребно да имате припремљена сва документа потребна за упис.

Прозивка за конкретан студијски програм (ЕР или СИ) и статус студија (буџет/самофинансирање) је последњи термин када се можете уписати на тај студијски програм у том статусу. Уколико се до тренутка прозивке за конкретан студијски програм и статус нисте уписали и не дођете на прозивку, сматрамо да сте одустали и више се не можете уписати на тај студијски програм у том статусу.

Термини прозивки

Понедељак, 03. 07. 2023. 14:00 Прозивка за буџет и за стипендије (ако их буде) за студијски програм Софтверско инжењерство (листа СИ)

Уторак, 04. 07. 2023. 11:00 Евидентирање уписаних кандидата према листама афирмативних акција – крај уписа према листама афирмативних акција

Уторак, 04. 07. 2023. 13:00 Обједињена прозивка: за буџет за студијски програм Електротехника и рачунарство (листа ЕР) и за самофинансирање за оба студијска програма (листа ЕР и листа СИ).

Обједињена прозивка ће бити организована у више група/термина. Молимо вас да имате у виду да је за обједињену прозивку наведен термин почетка прозивке за прву групу/први термин. Додатне информације о тачнијој организацији обједињене прозивке биће објављени у понедељак, 03.07. у 18:00 и евентуално ажурирани у уторак (уколико после термина у уторак остане празних места, прозивка се наставља у среду), јер зависе од динамике, односно броја кандидата уписаних у редовним фазама уписа.

На обједињеној прозивци кандидати се прозивају према обједињеној „учешљаној“ листи што највећем броју кандидата даје шансу да се упишу на изабрани студијски програм.