Пријемни 2011

ОБАВЕШTЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА У ДРУГОМ уписном року школске 2011/12. године

На основу коначне ранг листе примљени су следећи кандидати за упис у 1. годину (студијски програм Електротехника и рачунарство):

 1. Косорић (Небојша) Борис – финансирање из буџета
 2. Вићентијевић (Верољуб) Милан – финансирање из буџета
 3. Манојловић (Дамир) Јован – самофинансирање

Кандидати за упис у 1. годину (студијски програм Електротехника и рачунарство) – Пројекат „Свет у Србији“:

 1. Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan Apon
 2. Jules Cesar Sinzinkayo
 3. Lassina Sissoko
 4. Lewis Mugabi
 5. Carlos Roberto Cuaical Angulo
 6. Leylon John
 7. Mahmoud Imad Mohammed Samamre

Упис примљених кандидата обавиће се у среду, 14. септембра 2011. године од 11 до 14.00 часова (шалтер бр. 5).

За упис је потребно:

 • ИНДЕКС (добија се при упису)
 • 2 ПРИЈАВНА ЛИСТА ШВ-20 (добијени при пријави)
 • 2 ФОТОГРАФИЈЕ: 2 фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм (једна за индекс а другу залепити на пријавном листу у горњем десном углу)
 • ОРИГИНАЛ ДИПЛОМЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ на увид
 • УПЛАТНИЦА (за самофинансирајуће) на 81.000-динара (може се платити у 4 једнаке рате; 1. рата при упису)
 • Посебна УПЛАТНИЦА за самофинансирајуће на 1.500- динара (сврха уплате „за Универзитет“)
 • УПЛАТНИЦА за све студенте (буџет и самофинансирање) на 100- динара (сврха уплате „за Универзитет“)

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број   840-1438666-48, позив на број  97  80200

 • УПЛАТА ЗА ЧЕК ЗПУ (није обавезно)
 • УПЛАТА ЗА ОСИГУРАЊЕ (није обавезно)

Београд, 12.09.2011.год.

Прелиминарна ранг листа кандидата у другом уписном року школске 2011/12. године

Прелиминарна ранг листа кандидата пријављених за упис на Електротехнички факултет у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат „Свет у Србији“):

БројПрезиме и имеПрофилБодова на пријемном испиту
1Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan AponЕФО56.04
2Jules Cesar SinzinkayoЕФО45.90
3Lassina SissokoЕФО37.26
4Lewis MugabiЕФО23.04
5Carlos Roberto Cuaical AnguloЕФО10.38
6Leylon JohnЕФО9.00
7Mahmoud Imad Mohammed SamamreЕФО

Прелиминарна ранг листа кандидата пријављених за упис на Електротехнички факултет у другом уписном року школске 2011/12. године који су завршили средњу школу у иностранству:

БројПрезиме и имеИме родитељаПрофилУкупно бодова
1Косорић БорисНебојшаЕФО85.72
2Вићентијевић МиланВерољубЕФО81.82
3Манојловић ЈованДамирЕФО42.62

Жалбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети у петак, 9.9.2011. године у 14.00 часова у Студентском одсеку.

Коначна ранг листа биће објављена у петак, 9.9.2011. године у 15.00 часова, када ће бити објављено обавештење о упису примљених кандидата.

У јунском уписном року последњи уписани студент у статусу финансирања из буџета имао је 62,62 бода, а последњи уписани студент у статусу самофинансирања имао је 44,10 бодова на ранг листи.

Београд, 8.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

Прелиминарни резултати пријемног испита из физике у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат „Свет у Србији“)

БројПрезиме и имеПрофилФизика
1Carlos Roberto Cuaical AnguloЕФО
2Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan AponЕФО
3Jules Cesar SinzinkayoЕФО
4Leylon JohnЕФО
5Lewis MugabiЕФО38.40
6Lassina SissokoЕФО
7Mahmoud Imad Mohammed SamamreЕФО

Жалбе на резултате пријемног испита из Физике могу се поднети Студентском одсеку у среду, 7. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 6.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

Прелиминарни резултати пријемног испита из физике у другом уписном року школске 2011/12. године за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству

БројПрезиме и имеИме родитељаПрофилФизика
1Косорић БорисНебојшаЕФО
2Вићентијевић МиланВерољубЕФО74.30
3Манојловић ЈованДамирЕФО

Жалбе на резултате пријемног испита из Физике могу се поднети Студентском одсеку у среду, 7. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 6.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

Прелиминарни резултати пријемног испита из математике у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат „Свет у Србији“)

БројПрезиме и имеПрофилМатематика
1Carlos Roberto Cuaical AnguloЕФО17.30
2Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan AponЕФО93.40
3Jules Cesar SinzinkayoЕФО76.50
4Leylon JohnЕФО15.00
5Lewis MugabiЕФО
6Lassina SissokoЕФО62.10
7Mahmoud Imad Mohammed SamamreЕФО

Жалбе на резултате пријемног испита из Математике могу се поднети Студентском одсеку у уторак, 6. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 5.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

Прелиминарни резултати пријемног испита из математике у другом уписном року школске 2011/12. године за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству

БројПрезиме и имеИме родитељаПрофилМатематика
1Косорић БорисНебојшаЕФО82.40
2Вићентијевић МиланВерољубЕФО71.40
3Манојловић ЈованДамирЕФО23.40

Жалбе на резултате пријемног испита из Математике могу се поднети Студентском одсеку у уторак, 6. септембра 2011. године у 14.00 часова.

Београд, 5.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

ДРУГИ УПИСНИ РОК – Листа пријављених кандидата (пројекат „Свет у Србији“)

Листа пријављених кандидата у другом уписном року школске 2011/12. године (пројекат „Свет у Србији“)

БројПрезиме и имеПрофил
1Carlos Roberto Cuaical AnguloЕФО
2Md. Mostafizur Rahman Bhuiyan AponЕФО
3Jules Cesar SinzinkayoЕФО
4Leylon JohnЕФО
5Lewis MugabiЕФО
6Lassina SissokoЕФО
7Mahmoud Imad Mohammed SamamreЕФО

Испит из Математике полаже се у понедељак, 5. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61, а испит из Физике полаже се у уторак, 6. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61.

Кандидати треба да дођу пола сата раније пре полагања испита.

Београд, 2.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

ДРУГИ УПИСНИ РОК – Листа пријављених кандидата који су завршили средњу школу у иностранству

Листа пријављених кандидата у другом уписном року школске 2011/12. године који су завршили средњу школу у иностранству

БројПрезиме и имеИме родитељаПрофилIIIIIIIVБодови
1Косорић БорисНебојшаЕФО4.534.314.384.9236.28
2Вићентијевић МиланВерољубЕФО4.734.804.694.4037.24
3Манојловић ЈованДамирЕФО3.503.503.753.5428.58

Испит из Математике полаже се у понедељак, 5. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61, а испит из Физике полаже се у уторак, 6. септембра 2011. године у 10.00 часова у сали 61.

Кандидати треба да дођу пола сата раније пре полагања испита.

Београд, 2.9.2011. год.

Председник Централне комисије
Доц. др Лазар Сарановац

Други уписни рок

Обавештавају се кандидати, који су средњу школу завршили у иностранству, да је пријављивање за ДРУГИ УПИСНИ РОК за школску 2011/12.годину, 1. и 2. септембра 2011.год. од 10 до 14 часова, у Студентском одсеку, соба 92.

 • На СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
  (полаже се МАТЕМАТИКА и/или ФИЗИКА) има:
  • 8 места (финансирање из буџета)
  • 2 места (самофинансирање)
 • На СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
  (полаже се МАТЕМАТИКА) има:
  • 1 место (самофинансирање)

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ је 5. септембра, а из ФИЗИКЕ, 6. септембра 2011. године, у 10 часова, у просторијама Електротехничког факултета, о чему ће кандидати бити обавештени приликом пријављивања.

За пријављивање је потребно:

 • ПРИЈАВА (добија се у Студентском одсеку Факултета)

Приликом пријаве предају се оверене фотокопије докумената:

 • СВЕДОЧАНСТВА СВА 4 РАЗРЕДА
 • ДИПЛОМА О ЗАВРШНОМ, ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИСПИТУ
 • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 • РЕШЕЊЕ О НОСТРИФИКАЦИЈИ

Оригинали ових докумената се подносе на увид.

 • ПРИЗНАНИЦА НА 5.500-динара, на име накнаде за пријаву на конкурс
  Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета:
  840-1438666-48
  модел 97, позив на број 26800

Упис је завршен

Упис на Електротехничком факултету је завршен.
Сва места су попуњена.