Одлука о броју студента

Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС’, број 050/2023) Факултету је одобрен упис 400 (ЕР) и 30 (СИ) студената финансираних из буџета на прву годину основних академских студија.

Наведеном Одлуком Владе, Факултет је добио додатна буџетска места за студенте припаднике ромске националности (4 места) и студенте са инвалидитетом (4 места):

Број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима остваре право уписа студенти припадници ромске националности и студенти са инвалидитетом.

Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије који су у школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству који се може уписати на терет буџета (4 места за Факултет).