Пријемни 2014

Упис студената у другом уписном року

Упис примљених кандидата обавиће се, у понедељак, 15.09.2014. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

За упис је потребно:

 • 2 попуњена пријавна листа ШВ-20
 • две фотографије димензија 3.5×4.5 cm;
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • УПЛАТНИЦА:
  • (за студијски програм  ЕР – самофинансирајуће) на 99.000 дин.
   (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун  ЕТФ-а: 840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
  • (студијски програм Софтверско инжењерство) на 223.200дин.
   (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун  ЕТФ-а :   840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201
 • Посебна УПЛАТНИЦА (и ЕР и СИ) на 1.600.-дин.
  сврха уплате:  ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  жиро рачун ЕТФ-а:   840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане:
  • за студијски програм Електротехника и рачунарство исноси 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
  • за студијски програм Софтверско инжињерство  исноси 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
   жиро рачун ЕТФ-а: 840-1438666-48         ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201

Резултати пријемног испита у другом уписном року

Објављујемо резултате пријемног испита кандидата који су полагали испит из Mатематике:

Име (име родитеља) презимеБрој поена на пријемном испиту
(од максималних 100)
1.Душан (Слађана) Трпковић91,2
2.Тодор (Петар) Ћуковић63,9
3.Ђорђе (Јозо) Перчобић41
4.Владимир (Ненад) Михајловић14,4
5.Evanilson Joao Chaves11,7
6.Jorgenio Vaz Neto Correia9,9
7.Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo  7

Ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит у другом уписном року

Кандидати – Пројекат „Свет у Србији“
1.Evanilson Joao Chaves/7,02 
2.Jorgenio Vaz Neto Correia/5,94 
3.Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo/4,20 

Жалбе на резултате можете уложити лично, у петак, 05.9.2014. године, у 12 часова у кабинету продекана, соба 94.

среда, 03. септембар

Пријеми испит из Математике у 2. уписном року

Пријеми испит из Математике у 2. уписном року одржаће се у четвртак, 04. септембра 2014. Године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс.

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У 2. УПИСНОМ РОКУ:

 1. Душан С. Трипковић
 2. Владимир Н. Михајловић
 3. Тодор П. Ћуковић
 4. Ђорђе Ј. Перчобић
 5. Jorgenio Vaz Neto Correia
 6. Evanilson Joao Chaves
 7. Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo

Пријеми испит из Математике у 2. уписном року

Пријеми испит из Математике у 2. уписном року одржаће се у четвртак, 04. септембра 2014. Године, у сали 61, у 10 часова.

Пријављени кандидати су у обавези да дођу најкасније до 9,30 часова, испред сале 61. Са собом понети лични документ са сликом и потврду о пријави на конкурс.

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У 2. УПИСНОМ РОКУ:

 1. Душан С. Трипковић
 2. Владимир Н. Михајловић
 3. Тодор П. Ћуковић
 4. Ђорђе Ј. Перчобић
 5. Jorgenio Vaz Neto Correia
 6. Evanilson Joao Chaves
 7. Elvis Chilton Da Fanseca Marcelo

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2014/15. годину

У другом, септембарском, уписном року на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, као и страни држављани.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду ( општи услови конкурса)  пријава  на конкурс  је  01, 02. и 03. септембра  2014. године, од  11 до 14 часова, у Студентском одсеку (соба 92) .

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а  предају следећа докумената:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
 • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
 • фотокопију решења о нострификацији (или потврде о започетој нострификацији)
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 7.000,00 динара.
  Накнада се уплаћује на рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Полагање пријемног испита  из Математике обавиће се у четвртак, 04. септембра,  а из Физике у петак,  05.  септембра 2014. године,  о чему ће кандидати бити додатно обавештени.

Информације везане за други уписни рок биће објављиване на сајту Пријемни 2014. Mолимо кандидате да их редовно прате.

Завршен упис на Електротехничком факултету

Завршен је упис на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата (самофинансирање):

Студијски програмРанг
ЕР – Електротехника и рачунарство757 на ЕР листи (56.26 бодова)
СИ – Софтверско инжењерство481 на СИ листи (55.76 бодова)

Други дан уписа

Завршен је упис на буџет на Електротехнички факултет.

Ранг последњег уписаног кандидата:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 482
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – стипендије 31

Положаји црта на крају другог уписног дана су:

Студијски програмцрта за самофинансирање
ЕР – Електротехника и рачунарство617
СИ – Софтверско инжењерство264

Први дан уписа

Завршен је први дан уписа на Електротехнички факултет.

Положаји црта на крају првог дана дати су у табели:

Студијски програмцрта за буџетцрта за самоф.
ЕР – Електротехника и рачунарство416554
СИ – Софтверско инжењерство20157

Статистика

Статистички подаци са одржаног пријемног испита постављени су у секцији Статистика.

Погледајте статистике са пријемних испита: МатематикаФизика

Објављене коначне ранг-листе

Ранг листе кандидата можете преузети и у PDF-у:

Иницијални положаји црта (пре почетка уписа) су:

 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – буџет 400
 • Студијски програм Електротехника и рачунарство ЕР – самофинансирање 541
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – буџет 20
 • Студијски програм Софтверско инжењерство СИ – самофинансирање 121

Повећан је број самофинансирајућих места

Наставно научно веће Електротехничког факултета у Београду је, на својој 776. седници одржаној 8.7.2014. године, донело одлуку о повећању броја студената који се уписују први пут на прву годину студија у школској 2014/15. години.

Повећан је број самофинансирајућих места:

 • на студијском програму Електротехника и рачунарство са 100 на 140,
 • на студијском програму Софтверско инжењерство са 80 на 100.