Коначна ранг листа кандидата за упис у другом уписном року

Жалби на резултате пријемних испита из Математике и Физике није било, тако да су Прелиминарне листе уједно и коначне ранг листе у другом уписном року.

Упис кандидата обавиће се у петак, 08.09.2023. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11,30  до 12,30 часова.

Кандидати који се уписују обавезни су да на упис дођу лично. Ако кандидати који су остварили право на упис, не изврше упис, губе право на исти.

За упис је потребно:

 • индекс (добија се и попуњава при упису)
 • 1 образац ШВ-20 (добија се и попуњава при упису)
 • две фотографије димензија 3,5×4,5 cm
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 • оверене фотокопије следећих докумената (оригинали на увид):
  • сведочанства свих разреда
  • диплома о завршеној средњој школи
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе (у случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати, али им неће бити уручени индекс).