Коментар задатка с комбинаториком

Поштовани кандидати,

Задатак с комбинаториком није јасно дефинисан.

Детаљан коментар самог задатка је:  КОМЕНТАР

За пробни пријемни коришћени су и задаци из различитих постојећих интерних и екстерних база.

Конкретан задатак је преузет из једне од тих база.

За сам пријемни испит задаци пролазе знатно стриктнију проверу.

Чак и у ситуацијама када се деси неки пропуст у некој од фаза пријемног испита који се односи на задатке и бодовање, постоје процедуре и поступци дефинисане тако да кандидати ни на који начин не буду оштећени.