Обавештење

На основу правила о полагању пријемног испита, кандидати са бројем пријаве 1876, 2807 и 3213,  су дисквалификовани на пробном пријемном испиту због неправилно попуњеног формулара за одговоре.

Ово нема утиција на њихове резултате на пријемном испиту, под условом да не понове грешку.

Скреће се пажња кандидатима да пажљиво прочитају Правила о одржавању пријемног испита.