Кандидати пријављени по афирмативним акцијама

По афирмативним акцијама пријавило се укупно 7 кандидата.

Припадници ромске националне мањине

Број пријаве кандидатаПрофил
7525СИ
7805ЕР


Лица са инвалидитетом

Број пријаве кандидатаПрофил
1302СИ
1624СИ
5635ЕР
6188СИ
7504СИ