Упис кандидата који су конкурисали по програмима афирмативних мера

Кандидати се моле да имају у виду да морају да се упишу пре уторка 04.07. у 11:00 да не би изгубили право на упис по афирмативној акцији. После тог рока Факултет има право да непопуњена места по листама афирмативних мера преусмери на кандидате рангиране на општим листама ЕР и СИ. Препоручен термин за упис по програмима афирмативних мера је понедељак, 03.07.2023. од 10:00 до 13:00. По афирмативној акцији упис лица са инвалидитетом сви кандидати су стекли право уписа на студијски програм прве жеље. По афирмативној акцији упис припадника ромске националне мањине, сви кандидати су стекли право уписа на студијски програм прве жеље.